وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

08/21/2019 - چهارشنبه 30 مرداد 1398

موافقت با برگزاري مناقصه عمومي تعمير ، نگهداري و بهسازي آسفالت معابر در سطح نواحي 1،2،3،4(به صورت دستمزدي)

بازگشت به درخواست شماره 522/7861 به تاريخ 1398/02/21 و تاييد اسناد ارجاع كار توسط معاون محترم فني و عمراني آن منطقه، بدينوسيله ضمن درج الزام به استفاده از فلاسك آسفالت در آگهي مناقصه و شرايط خصوصي پيمان (بر اساس بخش نامه شماره 37395 به تاريخ 98/01/22) ، با برگزاري مناقصه عمومي پروژه ها (به صورت دستمزدي) به شرح جدول زير موافقت مي گردد.

 

 

ديف موضوع

برآورد هزينه اجراي كار

(ريال)

براساس فهرست بهاي سال96
 1 تعمير ، نگهداري و بهسازي آسفالت معابر در سطح ناحيه يك 9,173,059,902 فهرست بهاي تجميعي تعمير و نگهداري راه ها و بزرگراه هاي شهري سال 96
 2 تعمير ، نگهداري و بهسازي آسفالت معابر در سطح ناحيه دو 9,173,059,902 فهرست بهاي تجميعي تعمير و نگهداري راه ها و بزرگراه هاي شهري سال 96
 3 تعمير ، نگهداري و بهسازي آسفالت معابر  در سطح ناحيه سه 7,335,738,076 فهرست بهاي تجميعي تعمير و نگهداري راه ها و بزرگراه هاي شهري سال96
 4 تعمير ، نگهداري و بهسازي آسفالت معابر  در سطح ناحيه چهار 11,008,886,728 فهرست بهاي تجميعي تعمير و نگهداري راه ها و بزرگراه هاي شهري سال 96
تاریخ خبر : 1398/3/1 بازدید : 104 بار img 0 نظرات دسته بندی ها : مناقصه ها
print