وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

10/20/2019 - يكشنبه 28 مهر 1398

با پیگیری های شهرداری ناحیه ۲ صورت گرفت؛

اجرای رای درباره اراضی یک باغ تالار در منطقه ۲۲

تاریخ خبر : 1398/6/25 بازدید : 75 بار دسته بندی ها : اخبار منطقه 22, معاونت شهرسازی
اجرای رای درباره اراضی یک باغ تالار در منطقه ۲۲
حكم تخريب ساخت و سازها غيرمجاز یک باغ تالار در منطقه22 اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 22، رای كمیسیون ماده 100 درخصوص 12 هزار مترمربع از اراضی یک باغ منطقه22 كه به صورت غیرقانونی تغییر كاربری داده شده بود با پیگیری های شهرداری ناحیه ۲ اجرا شد.
این باغ تالار که به مساحت دوازده هزارو سی متر مربع و 1730 متر مربع بنای غیرمجاز بود پس از اخطارهای مكرر و دادن مهلت قانونی، تخریب شد.
همچنین شهرداری منطقه22 بر اساس قانون نظارت بر شهر و حریم تهران از هرگونه ساخت و سازهای بی رویه افراد فرصت طلب كه موجب نابودی منابع طبیعی می شود جلوگیری می كند.
گفتنی است این میزان از اجرای رای برای اولین بار در منطقه 22 صورت گرفته است چرا که حفظ و صیانت از باغ های محدوده یکی از وظایف مدیریت شهری برای احقاق حقوق مردم است.