وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398

مدیر اداره حقوقی شهرداری منطقه 22 تشریح کرد:

جزییات رای دادگاه تجدید نظر درباره یکی از پرونده های مهم شهرداری منطقه 22

تاریخ خبر : 1398/6/16 بازدید : 105 بار دسته بندی ها : اخبار منطقه 22, اخبار ویژه, دفتر شهردار
جزییات رای دادگاه تجدید نظر درباره یکی از پرونده های مهم شهرداری منطقه 22
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران از نقض رأی محکومیت شهرداری تهران در دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پرداخت مبلغ 140 میلیارد تومان بهای ملکی واقع در محدوده شهرداری منطقه  22 خبر داد.

سید امیر حسین شمس اظهار کرد: در این پرونده که جزو پرونده های مهم شهرداری تهران بوده و از سال 1392 تاکنون در مرجع قضایی در حال رسیدگی است، با وجود دفاع کارشناسان حقوقی، دادگاه بدوی، شهرداری تهران را به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیارد تومان بهای ملک محکوم کرد.
به گفته او؛ با اعتراض مجموعه حقوقی شهرداری تهران  نسبت به رأی صادره و همچنین ارائه ادله و مستندات کافی، در نهایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رأی محکومیت شهرداری را نقض و قرار رد دعوی نخستین صادر کرد.
در همین راستا علی محمودی ،مدیر اداره حقوقی شهرداری منطقه ۲۲  در ارتباط با این پرونده گفت: در سنوات قبل یکی از تعاونی های مسکن واقع در منطقه 22 با ادعای خریداری ملکی به مساحت 40000 مترمربع اقدام به طرح دعاوی متعدد علیه شهرداری منطقه 22 و شهرداری تهران نموده که نهایتاً پرونده با خواسته مطالبه بهاء ملک مورد اشاره که در طرح شهرداری قرار گرفته از سوی شرکت تعاونی مذکور مجدداً مطرح که  پس از ارجاع به یکی از شعب دادگاه بدوی عمومی حقوقی ، جلسات رسیدگی متعدد برگزارشد ولی علیرغم دفاعیات مستدل نمایندگان حقوقی شهرداری در جلسات رسیدگی و تقدیم لوایح دفاعیه جامع ، دادرس مجتمع قضایی مربوطه مبادرت به صدور رای مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیارد تومان می کند.
وی افزود: همکاران مجموعه اداره حقوقی شهرداری منطقه 22 و اداره کل حقوقی شهرداری تهران با برگزاری جلسات درون سازمانی مکرر و تهیه و تدوین لوایح دفاعیه مبسوط و مستدل در مهلت قانونی نسبت به رای صادره اعتراض و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب تخصصی دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع که شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران با دقت نظر و بررسی کلیه سوابق امر بویژه استعلامات صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاک محل در خصوص ملک موضوع پرونده ،در نهایت با احراز حقانیت دفاعیات و مدارک و مستندات تقدیمی شهرداری رای به نقص محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ 140 میلیارد تومان صادر و دادنامه دادگاه بدوی را نقض و دعوای شرکت تعاونی رد شده است.
محمودی تاکید کرد: با دقت  در فرایند رسیدگی به پرونده ملاحظه می شود که صدور رای قطعی اخیر به نفع  شهرداری منطقه 22 و شهرداری تهران نشان از عنایت خداوند متعال در احقاق حقوق بیت المال و  تلاش های دلسوزانه  و  زحمات و پیگیری های مجددانه همکاران مجموعه اداره حقوقی شهرداری منطقه 22 و اداره کل حقوقی شهرداری تهران و دقت نظر قضات صالح و عادل محاکم قضایی  در استیفای حقوق شهرداری و بیت المال را دارد.