وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

05/25/2019 - شنبه 4 خرداد 1398

اداره مدیریت پسماند منطقه۲۲، خبر داد؛

برپایی غرفه آموزش بازیافت

تاریخ خبر : 1397/6/20 بازدید : 73 بار دسته بندی ها : اخبار منطقه 22, معاونت امور شهری

غرفه آموزش بازیافت و جانمایی مخازن ویژه پسماند خشک در همایش پیاده روی خانوادگی پرسنل شهرداری تهران برپا شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، اداره مدیریت پسماند منطقه۲۲، در همایش پیاده روی خانوادگی پرسنل شهرداری تهران با توزیع کیسه، بروشور و اجرای مسابقات بازیافت و اهداء جوایز به کودکان اقدام به آموزش موضوعات بازیافت پسماند نمود .
رئیس اداره مدیریت پسماند منطقه۲۲، در این خصوص گفت: افرهنگ سازی و آموزش صحیح مدیریت پسماند در تمام گروه های جامعه ضروری است و اجرای طرح تفکیک پسماند از مبداء نیازمند مشارکت همه جانبه شهروندان است. ما امیدواریم به منظور داشتن شهری سالم ، محیطی ایمن و پاکیزه شاهد مشارکت حد اکثری شهروندان در این زمینه باشیم.
 

جشن نشاط پسماند
اداره مدیریت پسماند منطقه۲۲ با هدف ترویج فرهنگ تفکیک پسماند از مبداء و ایجاد انگیزه در زمینه بازیافت در بین شهروندان اقدام به برپایی جشن سامانه نشاط در بوستان ارغوان نمود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲ ، رئیس اداره مدیریت پسماند در این باره گفت: در راستای رسیدن به تفکیک پسماند از مبداء، آموزشگران طرح تفکیک این اداره، برنامه آموزشی "جشن سامانه نشاط" را برای آموزش ۳۰۰ نفر از شهروندان در بوستان ارغوان اجرا کرد.