وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

05/25/2019 - شنبه 4 خرداد 1398

از سوی اداره مدیریت پسماند منطقه۲۲صورت گرفت؛

ادامه طرح فوریتی جمع آوری پسماند خشک در نواحی مختلف

تاریخ خبر : 1397/4/13 بازدید : 95 بار دسته بندی ها : اخبار منطقه 22, ناحیه 1, معاونت امور شهری
طرح فوریتی جمع آوری پسماند خشک و طرح تفکیک پسماند از مبداء در مجتمع های منطقه۲۲ ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، اداره مدیریت پسماند با همکاری شهرداری ناحیه ۱ با هدف فرهنگ سازی، ترویج جمع آوری پسماند و تفکیک پسماند خشک از مبداء در مجتمع های مسکونی بانک ملی بلوک های(A۲-A۳) واقع در ناحیه۱ اقدام کرد.
 رئیس اداره مدیریت پسماند منطقه۲۲ در این خصوص گفت : اداره مدیریت پسماند در راستای ترویج فرهنگ"تفکیک پسماند خشک از مبداء" با آموزش‌های چهره به چهره، اقدام به توزیع مخازن به مجتمع های مسکونی بانک ملی بلوک های(A۲-A۳) در سطح ناحیه ۱ نمود .