وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

05/25/2019 - شنبه 4 خرداد 1398

اداره مدیریت پسماند منطقه۲۲ :

اجرای طرح ضربتی و جهادی جمع آوری پسماند خشک و طرح تفکیک از مبداء از مجتمع ها ی منطقه۲۲

تاریخ خبر : 1397/4/11 بازدید : 76 بار دسته بندی ها : اخبار منطقه 22, ناحیه 1, معاونت امور شهری
عملیات ضربتی اداره مدیریت پسماند با همکاری شهرداری ناحیه ۱ در خصوص فرهنگ سازی، ترویج جمع آوری پسماند و تفکیک پسماند خشک از مبداء در مجتمع های مسکونی شهرک آوا (بلوک های ۱-۲-۳-۴-۵-۶).

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲ ، ملائی رئیس اداره مدیریت پسماند در این باره گفت :" اداره مدیریت پسماند منطقه۲۲ طرح ضربتی توزیع مخازن و آموزش های لازم بصورت چهره به چهره به جهت ایجاد و ترویج آن در خصوص تفکیک پسماند خشک از مبداء اقدام به توزیع مخازن به مجتمع عای مسکونی شهرک آوا ( بلوک های ۱-۲-۳-۴-۵-۶ ) در سطح ناحیه ۱ نمود.
 ملائی در پایان گفت:توزیع مخازن ۱۲۰ لیتری به تعداد ۶ عدد ، مخازن ۲۴۰ لیتری به تعداد۶ عدد ، کارتن پلاست به تعداد ۶ عدد،کیسه به مقدار ۸۶۴ عدد، بروشور به تعداد ۲۸۸ عدد بین مجتمع های مذکور انجام گردید و با اجرای آموزشهای چهره به چهره توسط پرسنل آموزشگر این مدیریت به مسئولین ساختمانها و نگهبانان و ساکنین محترم به جهت پیش برد اهداف تفکیک پسماند از مبداء به منظور داشتن شهری سالم و پاکیزه اقدام نمودند.