وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

05/25/2019 - شنبه 4 خرداد 1398

کارگران خدمات شهری ناحیه یك رقم زدن:

دریافت بیمه آتش سوزی با تحویل پسماند خشک

تاریخ خبر : 1397/3/6 بازدید : 140 بار دسته بندی ها : اخبار منطقه 22, ناحیه 1
شهردار ناحیه ۱ شهرداری منطقه۲۲ گفت: کارگران خدمات شهری ناحیه یك منطقه۲۲ با تحویل پسماندهای خشك خود به واحد پسماند ناحیه، محل اسكان كارگران خدمات شهری ناحیه را بیمه آتش سوزی كردند.


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، علیرضا منظوری شهردار ناحیه یک منطقه۲۲ با اعلام این خبر گفت: کارگران خدمات شهری ناحیه یك منطقه۲۲ با تحویل پسماندهای خشك خود به واحد پسماند ناحیه حمایت خود را از طرح پسماند منطقه اعلام داشتن.
 شهردار ناحیه یک منطقه۲۲ اظهار داشت: تجربه های موفق سایر کشورها در مدیریت پسماند با تفکیک و بازیافت، همه دستگاه‌های شهر اعم از شهرداری، سازمان مدیریت پسماند، سازمان محیط زیست و غیره باید به دنبال اجرای شیوه های نوین مدیریت پسماند مبنی بر بهره وری و مدیریت منابع باشند که این امر تنها در با جداسازی پسماند های خشک و هدایت آن به واحدهای تبدیلی و بازیافت ممکن است.
 علیرضا منظوری در پایان گفت: کارگران خدمات شهری ناحیه یك منطقه۲۲ با تحویل پسماندهای خشك خود به واحد پسماند سعی در حفظ و تقویت انگیزه شهروندان برای شرکت در طرح های پسماند دارند.