وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

05/25/2019 - شنبه 4 خرداد 1398

با حضور شهردار ناحیه و رئیس ادارات به همراه مشاورین و بازرسین سامانه HSE برگزار شد:

برگزاری جلسه آموزشی HSE منطقه ۲۲ در ناحیه دو

تاریخ خبر : 1396/10/23 بازدید : 94 بار دسته بندی ها : اخبار منطقه 22, ناحیه 2, دفتر شهردار
به همت اداره HSE منطقه۲۲، " جلسه آموزشی HSE با هدف ارتقاء سطح آگاهی و مهارت شهرداران ،مدیران،نمایندگان ، و کارشناسان نواحی به منظور مشارکت در بازنگری شناسایی مخاطرات HSE و ارزیابی ریسک و HSE پیمانکاران برگزار گردید.  

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، جلسه آموزشی HSE ، در ۱۸ دی ماه ۹۶ در ناحیه دو که با حضور شهردار ناحیه و رئیس ادارات به همراه مشاورین و بازرسین سامانه HSE در خصوص آشنایی با سرفصل های HSE،الزامات HSE،ارزیابی ریسک،شرایط ناایمن،اعمال ناایمن،خطر،رویداد،حادثه وشرایط اضطراری و... آموزش داده شد.
 نورد مدیر اداره HSE شهرداری منطقه ۲۲گفت: این کلاس های آموزشی بصورت مستمر در نواحی و معاونت ها و ادارات تابعه منطقه ۲۲برگزارمیگردد.