وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

10/20/2019 - يكشنبه 28 مهر 1398

هفته ملی کودک

Untitled 1


 

13 مهر: شهر، كودك، با نيازهاي ويژه فرصت هاي برابر

14 مهر : شهر، كودك، آموزش، سلامت و ايمني

15 مهر: شهر، كودك، محيط زيست، ميراث فرهنگي و گردشگري

16 مهر: شهر،كودك، صلح ، بازي و نشاط

17 مهر : شهر،كودك، رسانه و ارتباطات

18 مهر: شهر،كودك، كتاب و فرهنگ مطالعه

19 مهر: شهر، كودك ، خانواده، سبك زندگي ايراني اسلامي