وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398

نقشه مسیرهای اتوبوسرانی

Untitled 1
ردیف شماره خط مبدا مقصد نقشه مسیر رفت نقشه مسیر برگشت جدول زمانبندی کرایه نقدی ( ریال ) کرایه کارت بلیط ( ریال ) تعداد اتوبوس سازمانی مسافت رفت بر اساس کیلومتر زمان سفر بر اساس دقیقه
1 323 پایانه شهید باقری میدان آزادی نقشه مسیر رفت نقشه مسیر برگشت زمان حرکت 11000 9150 17 28/6 75
2 322 پایانه دریاچه خلیج فارس ( جوزانی ) مترو صادقیه نقشه مسیر رفت نقشه مسیر برگشت زمان حرکت 11000 9150 18 23/5 72
3 326 پایانه مترو چیتگر شریعتی نقشه مسیر رفت نقشه مسیر برگشت زمان حرکت 11000 9150 23 26/2 82
4 327 پایانه دریاچه خلیج فارس ( جوزانی ) پایانه مترو چیتگر نقشه مسیر رفت نقشه مسیر برگشت زمان حرکت 9500 8050 15 14/7 43
5 328 پایانه دهکده المپیک مترو صادقیه نقشه مسیر رفت نقشه مسیر برگشت زمان حرکت 9500 7600 22 18/5 58
6 324 پایانه شهید باقری مترو صادقیه نقشه مسیر رفت نقشه مسیر برگشت زمان حرکت 11000 9150 16 31/6 77
7 325 پایانه شهید باقری پایانه مترو چیتگر نقشه مسیر رفت نقشه مسیر برگشت زمان حرکت 9500 8050 14 21/6 50
8 231 پایانه وردآورد شهرک دانشگاه صنعتی شریف نقشه مسیر رفت نقشه مسیر برگشت زمان حرکت 7000 5000 4 5/8 14
9 329 پایانه شهید باقری پایانه مترو ایران خودرو نقشه مسیر رفت نقشه مسیر برگشت زمان حرکت 9500 7600 11 12/6 34
10 436 پایانه وردآورد پایانه دریاچه خلیج فارس ( جوزانی ) نقشه مسیر رفت نقشه مسیر برگشت زمان حرکت 7500 5550 5 8/3 17
11 440 دانشگاه علوم انتظامی ( آوا ) پایانه مترو استادیوم آزادی نقشه مسیر رفت نقشه مسیر برگشت زمان حرکت 9500 8050 8 23/5 48
12 435 دانشگاه علوم انتظامی ( آوا ) پایانه جنت آباد نقشه مسیر رفت نقشه مسیر برگشت زمان حرکت 9500 7600 6 13/1 31