وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398

شهرداری ناحیه چهار

عبدالحسين سياپوش

سمت

شهردار ناحیه چهار

سوابق تحصیلی

دکتری عمران-زلزله

ارتباط با ناحیه تلفن :96022454 فکس :96090467 پست الکترونیک :