وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

شهرداری ناحیه چهار

عبدالحسين سياپوش

سمت

شهردار ناحیه چهار

سوابق تحصیلی

دکتری عمران-زلزله

ارتباط با ناحیه تلفن :96022454 فکس :96090467 پست الکترونیک :