وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398

شهرداری ناحیه سه

ميثم كاسه گر محمدي

سمت

شهردار ناحیه سه

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی MIS

ارتباط با ناحیه تلفن :96022351 فکس :96090467 پست الکترونیک :