وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

05/25/2019 - شنبه 4 خرداد 1398

شهرداری ناحیه سه

ميثم كاسه گر محمدي

سمت

شهردار ناحیه سه

سوابق تحصیلی

---

ارتباط با ناحیه تلفن :96022570 فکس :96090467 پست الکترونیک :