اداره برنامه و بودجه

سید مهدی حسینی

سید مهدی حسینی

سمت

رئیس اداره برنامه وبودجه

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

زیر مجموعه ها

ارتباط با اداره تلفن : فکس : پست الکترونیک :

ما را روی نقشه بیابید

نشانی:

بزرگراه شهید خرازی، شهرک شهید باقری

تلفن: 96022000

فکس: 96090492

پست الکترونیک: info@region22.tehran.ir

کلیه حقوق این وب سایت برای شهرداری منطقه 22 تهران محفوظ است. (1379 - 1396)