وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

05/24/2019 - جمعه 3 خرداد 1398

اداره تشکیلات و بهبود روش ها

داود محمدی حدادان

سمت

رئیس اداره تشکیلات و بهبود روشها

سوابق تحصیلی

تلفن : فکس : پست الکترونیک :

Live Tabs