وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

09/17/2019 - سه شنبه 26 شهريور 1398

شهرداری ناحیه یک

حسام ملائی

سمت

شهردار ناحیه یک

سوابق تحصیلی

ارتباط با ناحیه تلفن :96022360 فکس :96090467 پست الکترونیک :