وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

05/25/2019 - شنبه 4 خرداد 1398

شهرداری ناحیه یک

حسام ملائی

سمت

شهردار ناحیه یک

سوابق تحصیلی

ارتباط با ناحیه تلفن :96022360 فکس :96090467 پست الکترونیک :