وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398

شهرداری ناحیه یک

حسام ملائی

سمت

شهردار ناحیه یک

سوابق تحصیلی

ارتباط با ناحیه تلفن :96022360 فکس :96090467 پست الکترونیک :