معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

 امیر وثوقی

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی
کارشناس مدیریت صنعتی


ارتباط با معاونت
تلفن : 96022400
فکس : 96090466
پست الکترونیک : vosoughi-a@tehran.ir

 

ما را روی نقشه بیابید

نشانی:

بزرگراه شهید خرازی، شهرک شهید باقری

تلفن: 96022000

فکس: 96090492

پست الکترونیک: info@region22.tehran.ir

کلیه حقوق این وب سایت برای شهرداری منطقه 22 تهران محفوظ است. (1379 - 1396)