وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

هادی افراسیابی

سمت

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

زیر مجموعه ها

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

اداره برنامه و بودجه

اداره تشکیلات و بهبود روشها

اداره پایش و ارزیابی عملکرد

ارتباط با معاونت تلفن :96022400 فکس :96090467 پست الکترونیک :