وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398

معاونت شهرسازی و معماری

علیرضا بهرامی

سمت

معاون شهرسازی و معماری

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

زیر مجموعه ها

قسمت صدور پروانه

قسمت بازرسی و نظارت فنی

قسمت بازدید فنی

اداره اجرای احکام

اداره حریم

ارتباط با معاونت تلفن :96022200 فکس :96090467 پست الکترونیک :