وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

معاونت اجتماعی و فرهنگی

سعید سفیری

سمت

معاون امور اجتماعی و فرهنگی

سوابق تحصیلی

زیر مجموعه ها

اداره فرهنگی

اداره ورزش و سلامت

اداره آموزش و مشارکت های اجتماعی

اداره امور آسیب های اجتماعی

امور بانوان

ارتباط با معاونت تلفن : 96022500 فکس : 96090477 پست الکترونیک :