وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

05/25/2019 - شنبه 4 خرداد 1398

معاونت اجتماعی و فرهنگی

سعید سفیری

سمت

معاون امور اجتماعی و فرهنگی

سوابق تحصیلی

زیر مجموعه ها

اداره فرهنگی

اداره ورزش و سلامت

اداره آموزش و مشارکت های اجتماعی

اداره امور آسیب های اجتماعی

امور بانوان

ارتباط با معاونت تلفن : 96022500 فکس : 96090477 پست الکترونیک :