وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398

معاونت اجتماعی و فرهنگی

غلام حسین ادب

سمت

سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

سوابق تحصیلی

دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

کارشناسی ارشد مدیریت شهری

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

زیر مجموعه ها

اداره فرهنگی

اداره ورزش و سلامت

اداره آموزش و مشارکت های اجتماعی

اداره امور آسیب های اجتماعی

امور بانوان

ارتباط با معاونت تلفن : 96022500 فکس : 96090477 پست الکترونیک :