وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

معاونت فنی و عمران

محمد امین سالاری پور

سمت

معاون فنی و عمران

سوابق تحصیلی

كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري

کارشناس مهندسی عمران

زیر مجموعه ها

اداره توسعه و نگهداشت فنی

اداره رسیدگی فنی

اداره توسعه و نگهداشت فنی

ارتباط با معاونت تلفن :96022250 فکس :96090492 پست الکترونیک :