وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398

معاونت فنی و عمران

محمد امین سالاری پور

سمت

معاون فنی و عمران

سوابق تحصیلی

كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري

کارشناس مهندسی عمران

زیر مجموعه ها

اداره توسعه و نگهداشت فنی

اداره رسیدگی فنی

اداره توسعه و نگهداشت فنی

ارتباط با معاونت تلفن :96022600 فکس :96090492 پست الکترونیک :