وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

10/20/2019 - يكشنبه 28 مهر 1398

ایثارگران

حسین‌شمیرانی‌پی

سمت

کارشناس مسئول امور ایثارگران

سوابق تحصیلی

کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری

ارتباط با اداره تلفن : فکس : پست الکترونیک :