وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398

معاونت حمل و نقل و ترافیک

مریم نخعی پور

سمت

معاون حمل و نقل و ترافیک

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد مهندسی عمران، برنامه ريزي حمل و نقل

کارشناس مهندسي عمران

زیر مجموعه ها

اداره فنی مهندسی

اداره نظارت و اجرا

اداره حمل و نقل عمومی

ارتباط با معاونت تلفن :96022300 فکس : 96090482 پست الکترونیک :