وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

معاونت حمل و نقل و ترافیک

مریم نخعی پور

سمت

معاون حمل و نقل و ترافیک

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد مهندسی عمران، برنامه ريزي حمل و نقل

کارشناس مهندسي عمران

زیر مجموعه ها

اداره فنی مهندسی

اداره نظارت و اجرا

اداره حمل و نقل عمومی

ارتباط با معاونت تلفن :96022600 فکس : 96090482 پست الکترونیک :