وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

05/25/2019 - شنبه 4 خرداد 1398

معاونت خدمات شهري و محيط زيست

احسان خیراتیان صفائی

سمت

معاون خدمات شهري و محيط زيست

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت شهری

زیر مجموعه ها

قسمت خدمات شهری

قسمت فضای سبز

اداره زیباسازی

اداره ساماندهی صنایع و مشاغل

اداره مدیریت پسماند

اداره محیط زیست و توسعه پایدار

ارتباط با معاونت تلفن :96022650 فکس :96090492 پست الکترونیک :