وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398

شهرداران پیشین

  حسین مرادی
قاسم مولایی
هفتمین شهردار 1392/12/21 الی 1396/7/26
 
حسین مرادی
حسین مرادی
ششمین شهردار 1390/05/05 الی 1392/12/21
سید امیر عباس بهاری
سید امیر عباس بهاری
پنجمین شهردار 1389/09/17 الی 1390/05/04
حسن کریمیان
حسن کریمیان
چهارمین شهردار 1386/04/16 الی 1389/09/16
اصغر نصیری
اصغر نصیری
سومین شهردار 1384/08/06 الی 1386/04/15
علی محمد شاعری
علی محمد شاعری
دومین شهردار 1383/01/31 الی 1384/08/08
اصغر نصیری
اصغر نصیری
اولین شهردار 1378/08/10 الی 1383/01/31