وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

05/25/2019 - شنبه 4 خرداد 1398

معرفی شهردار منطقه

علی نوذرپور

سمت

شهردار منطقه 22 تهران

سوابق تحصیلی

دانشوری شهرسازی

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

ارتباط با شهردار تلفن :96022222 فکس :96090467 پست الکترونیک :