اداره روابط عمومی

  علیرضا خامسیان
 رئیس اداره روابط عمومی
کارشناس ارشد علوم سیاسی


ارتباط با اداره روابط عمومی
نشانی: بزرگراه شهید خرازی (همت غرب سابق- بعد از شهرک شهید باقری- ساختمان شماره ۱ شهرداری منطقه ۲۲- روابط عمومی منطقه ۲۲
فکس: ۴۴۷۳۱۵۹۹
شماره تلفن: ۴۴۷۱۴۳۳۳-۴۴۷۳۱۵۸۴
ایمیل روابط عمومی منطقه ۲۲: mantaghe۲۲@gmail.com

ما را روی نقشه بیابید

نشانی:

بزرگراه شهید خرازی، شهرک شهید باقری

تلفن: 96022000

فکس: 96090492

پست الکترونیک: info@region22.tehran.ir

کلیه حقوق این وب سایت برای شهرداری منطقه 22 تهران محفوظ است. (1379 - 1396)