وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

09/17/2019 - سه شنبه 26 شهريور 1398

اداره سرمایه گذاری و مشارکت ها

فرید براتچی

سمت

رئیس اداره سرمايه گذاري و مشاركت مردمي

سوابق تحصیلی

ارتباط با معاونت تلفن : فکس : پست الکترونیک :