وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398

اداره سرمایه گذاری و مشارکت ها

فرید براتچی

سمت

رئیس اداره سرمايه گذاري و مشاركت مردمي

سوابق تحصیلی

ارتباط با معاونت تلفن : فکس : پست الکترونیک :