وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

05/25/2019 - شنبه 4 خرداد 1398

اداره سرمایه گذاری و مشارکت ها

فرید براتچی

سمت

رئیس اداره سرمايه گذاري و مشاركت مردمي

سوابق تحصیلی

ارتباط با معاونت تلفن : فکس : پست الکترونیک :