وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

09/17/2019 - سه شنبه 26 شهريور 1398

اداره حقوقی

علی محمودی

سمت

رئیس اداره حقوقی

سوابق تحصیلی

ارتباط با معاونت تلفن : فکس : پست الکترونیک :