وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398

اداره حقوقی

علی محمودی

سمت

رئیس اداره حقوقی

سوابق تحصیلی

ارتباط با معاونت تلفن : فکس : پست الکترونیک :