وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

اداره حقوقی

علی محمودی

سمت

رئیس اداره حقوقی

سوابق تحصیلی

ارتباط با معاونت تلفن : فکس : پست الکترونیک :