وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

05/24/2019 - جمعه 3 خرداد 1398

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

حجت الله صدیف

سمت

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی نرم افزار

ارتباط با اداره تلفن :96022440 فکس :96090466 پست الکترونیک :