وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398

حوزه دفتر شهردار

سید محسن حائری

سمت

مدیر دفتر شهردار و پیگیری امور

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد محیط زیست

زیر مجموعه ها

اداره روابط عمومی

اداره املاک و مستغلات

اداره خقوقی و تنظیم قراردادها

دبیرخانه مرکزی

یگان حفاظت

بسیج

ارتباط با حوزه تلفن :96022003 فکس :96090654 پست الکترونیک :