وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398

محیط زیست چیست؟

محیطی شامل هوا، آب ، خاک، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انسان و روابط متقابل بین آنها که سازمان در آن فعالیت می نماید.

سیستم مدیریت زیست محیطی چیست؟

یک چارچوب ساختاری برای مدیریت اجرای زیست محیطی سازمان است. به طور خلاصه یک سیستم مدیریت زیست محیطی موارد زیر را در برمی گیرد.

طرح ریزی: جنبه ها و اثرات زیست محیطی یک سازمان را تعیین می کند.

انجام: سیاست ها ، اهداف و برنامه های زیست محیطی برای حمایت از محیط زیست و حفظ منابع را اجرا می کند

بررسی: بطور منظم سیستم را پایش نموده و هر گاه که نیاز باشد تعدیل انجام می دهد.

اقدام: سیستم را با تعیین اهداف جدید و اجرای برنامه های جدید و اجرای برنامه های جدید به منظور بهتر نمودن اجرای زیست محیطی مان بهبود مستمر می بخشد.

یک سیستم مدیریت زیست محیطی به یک سازمان اجازه می دهد که تاثیرات زیست محیطی فعالیت ها محصولات و خدماتش را کاهش داده کنترل و تجزیه و تحلیل نماید. و همچنین چارچوبی به منظور برآوردن تمام قوانین و ملزمات زیست محیطی مربوطه برای سازمانها فراهم می آورد.

ISO 14001:2004 چیست؟

ایزو 14001 استانداردی جهانی برای ایجاد و برقرار داشتن نظام هماهنگ مدیریت زیست محیطی در یک سازمان است. این استاندارد نیازمندی هایی را به منظور توسعه و اجرای یک سیستم مدیریت زیست محیطی ارائه می نماید که می تواند توسط تمامی سازمانها صرف نظر از بزرگی و کوچکی و یا تولیدی و خدماتی بودن آن مورد استفاده قرار گیرد.

چرا ادارات دولتی اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی را انتخاب می کنند؟

در سالهای اخیر، ادارات دولتی از سراسر جهان اجرای سیستم های مدیریت زیست محیطی را به دلایل بیشماری بر می گزینند : از توقعات افزایش یافته عموم مردم و هوشیاری زیست محیطی گرفته تا رشد مدیریت و توسعه زیرساختها، و همچنین در نظر گرفتن استانداردهای قانونی سخت. یک سیستم مدیریت زیست محیطی می تواند به ادارات دولتی عمومی در کاهش اثرات زیست محیطی آنها کمک نماید که همچنین هزینه عملیات آنها را به همراه افزایش بهره وری اجرایی به دنبال خواهد داشت.

تاثیرات برقراری سیستم مدیریت ایزو 14001 در شهرداری منطقه ۲۲ تا به حال چه بوده است؟

تاثیرات آشکار:

 • صرفه جویی در منابع
 • استفاده بهینه ازمنابع بخصوص مصرف کاغذ از طریق ایجاد آگاهی در پرسنل
 • توسعه شبکه آبرسانی
 • استفاده بهینه از سموم
 • نظارت زیست محیطی بر نحوه کار پیمانکاران
 • پیش بینی و جلوگیری از جنبه‌های بارز منفی ممکن در طراحی یک فرایند جدید
 • صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی
 • اجرای موفق طرح تفکیک زباله از مبدا با بکارگیری آموزش در کلیه سطوح (مدارس، منازل، کارگران و ... )
 • رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی در هنگام کار توسط کلیة کارگران و پیمانکاران
 • بررسی جنبه های مختلف زیست محیطی در انجام کلیة پروژه های بزرگ منطقه

تاثیرات پنهان:

 • ارتقاء سطح آگاهي‌های عمومی پرسنل نسبت به مسائل زیست‌محیطی که موجب رعایت مسائل و همچنین شناسایی مشکلات و ارائه راهکار برای رفع آنها مي‌شود.
 • ارتقاء سطح فرهنگ زیست ‌محیطی شهروندان و جلب همکاری ایشان با شهرداری.

مواردی که سازمان برای برقرای سیستم ISO 14001:2004 نیاز دارد؟

تدوین خط مشی زیست محیطی و تعیین اهداف زیست محیطی سازمان بر اساس الزامات قانونی و جنبه های زیست محیطی شناسایی شده جهت دستیابی به بهبود مستمر و توسعه پایدار.

چرا این منطقه اقدام به برقراری سیستم مدیریت زیست محیطی نموده است؟

از آنجاکه سازمان شهرداری دربرخورد نزدیک با مسائل محیط‌زیست شهری است و مي‌تواند بهترین میدان و عرصه عمل برای پیاده کردن یک سیستم مدیریت زیست محیطی و اهداف آن باشد ، شهرداری منطقه ۲۲ با توجه به قابلیت‌های خاص خود اقدام به برقراری سیستم مدیریت زیست‌محیطی ایزو 14001 نموده است .

برقراری ISO 14001:2004 چه کمکی به حفظ محیط زیست می کند؟

 • عملیات زیست محیطی را بهبود می بخشد
 • از آلودگی جلوگیری می نماید و مصرف منابع را کاهش می دهد
 • هزینه های اجرایی را کاهش و بهره وری اجرایی را افزایش می دهد.
 • هوشیاری و در گیری زیست محیطی کارکنان را بالا می برد
 • اعتماد عموم و اطمینان از اجرا و مدیریت را می افزاید
 • بهبود روش های مدیریت، به ویژه ترویج و ترغیب فعالیت مدیریت محیط زیست

افزایش اعتبار و مقبولیت جهت سرمایه‌گذاری

 • کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت
 • بهبود کیفیت محیط زیست طبیعی و انسانی و حصول به توسعه پایدار
 • افزایش رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی
 • آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری
 • کاهش شکایت، جریمه و مجازات
 • حذف دوباره کاریها
 • ارتقاء بهره وری به دلیل استفاده از منابع انسانی، طبیعی، اقتصادی و بازدهی خدمات
 • بهبود ایمنی و بهداشت  

بهبود مستمر چیست؟

فرآیند مداوم ارتقاء سیستم مدیریت زیست محیطی برای دستیابی به بهبود در عملکرد زیست محیطی کلی در راستای خط مشی زیست محیطی سازمان

جنبه‌ زیست ‌محیطی چیست ؟

بخشی از فعالیتها، محصولات یا خدمات یک سازمان که بتواند با محیط زیست تاثیر متقابل داشته باشد.


سود شهروندان از برقراری سیستم مدیریت زیست محیطی در منطقه چه می باشد؟

 • داشتن محیط زیست سالم و شرایط بهتر زندگی
 • حفظ و حراست از حقوق متقابل مردم و محیط‌زیست
 • ارتقای سطح فرهنگ زیست‌ محیطی شهروندان
 • ارائه خدمات رسانی مناسب به شهروندان

الزامات دستیابی به پایداری چیست؟

 • توازن بین مطالبات قانونی و تکلیف شهروندان
 • همکاری و تلاش یکپارچه
 • تغییرات اصلاحی در رفتار و شیوه‌های زندگی
 • تغییر الگوی مصرف و تولید
 • تحصیلات و آموزش
 • آگاهی عمومی

نقش شهروندان درحفظ محیط زیست چیست؟

 • صرفه جویی در منابع
 • نگهداری مطلوب محیط شهری
 • جلوگیری از آسیب رسانی به امکانات شهری
 • احساس مسؤلیت در جهت انعکاس مشکلات واقعی شهر و محیط زیست
 • مشارکت در اداره امور شهری
 • کاهش هزینه‌های نگهداری

خط مشی زیست محیطی چیست و منطقه ۲۲ در خط مشی زیست محیطی خود را ملزم به رعایت چه مواردی کرده است؟

بیانیه اعلام شده توسط سازمان راجع به مقاصد و اصول آن در رابطه با عملکرد زیست محیطی کلی سازمان که چارچوبی برای اقدامات و تعیین اهداف کلان و خرد آن به دست می دهد.

مواردی که منطقه ۲۲ در جهت توسعه پایدار خود را ملزم به رعایت آنها نموده است عبارتند از :

۱- پیشگیری از آلوده نمودن و تخریب محیط‌زیست و بهسازی مستمر آن

۲- رعایت کلیه قوانین و‌ مقررات زیست‌محیطی کشور متناسب با فعالیتها و خدمات شهرداری

۳-‌ترویج فرهنگ حفاظت ازمحیط‌زیست در جامعه از طریق ارتقاء آگاهی و دانش زیست‌محیطی کارکنان و شهروندان

۴- استفاده بهینه از منابع و مواد اولیه با بهره گیری از روشهای بازیافت، استفاده مجدد، جایگزینی مواد کم آلاینده و فن آوریهای مناسب.

۵- در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشتی و جلوگیری از پیامدهای نامطلوب زیست‌محیطی (آلودگی هوا، آب، خاک و... ) ناشی از فعالیتها و خدمات شهرداری از جمله خدمات شهری،‌ فضای سبز، حمل ونقل، فنی و عمرانی، معماری و شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی، هماهنگي‌وبرنامه ریزی، مالی و اداری و همچنین برنامه‌های آتی شهرداری منطقه.

هدف از کاربرد ISO 14000 ؟

ISO-14000 به عنوان یک عنصر ، موثر و فعال در سیستم مدیریت شهری ، عملکرد زیست محیطی سازمان را بهبود بخشیده نظام مدیریت را منسجم و استاندارد کرده ، اجرا و راهبری امور را هماهنگ ساخته ، مدیران را با شیوه های حل مشکلات آشنا نموده و موانع تجاری بویژه در بازرگانی خارجی را رفع می کند . استانداردهای ISO-14000 انعطاف پذیر بوده و اجرای آن متناسب با ویژگیهای هر سازمان قوانین محیط زیست هر کشور و شرایط محیط زیست بشکل واقع گرایانه انتخاب می شود .

آیا استاندارد های ISO 14000 اجباری هستند ؟

ISO-14000 مجموعه ای از استانداردهای زیست محیطی اختیاری است که در هر حال حاضر می تواند بشکلی داوطلبانه توسط مدیران به کار گرفته شود . این استانداردها توسط ۳۰ کشور صنعتی جهان تهیه و پذیرفته شده اند . از آنجائیکه این کشورها مدیریت شهری و صنایع خود را به اجرای استانداردهای زیست محیطی تشویق می کنند قطعاً در روابط بین المللی و اقتصادی خود با سایر کشورها نیز امتیاز ویژه ای برای شرکتها و سازمانهایی که این استانداردها را رعایت می کنند قائل خواهند بود. با توجه به بازار پر تحول و رقابت آمیز کنونی بنظر می رسد که در اینده نزدیک اجرای ISO-14000 یا دیگر استانداردهای مشابه در ایران اجتناب ناپذیر گردد .

چه سازمانهائی می توانند ISO 14000 را به کار بندند ؟

رهنمودهای ISO 14000 برای همه سازمانها ، شرکتها و صنایع فارغ از اندازه ، نوع فعالیت و یا سطح تکنولوژی قابل کاربردند . این استانداردها را می توان نه تنها در مجموعه های بزرگ بلکه در واحدهای کوچک و متوسط و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اجرا نمود. آنچه در به کارگیری درست و اجرای مستمر استانداردهای زیست محیطی اهمیت بسیار دارد آگاهی ، تعهد و اهتمام و پیگیری مدیران و برنامه ریزان است . در این راستا همکاری و پشتیبانی دولت ها و قانون گذاران تحقق امر را ممکن می سازد و تداوم آن را قوت می بخشد .

سیستم مدیریت یکپارچه IMS چیست؟

سیستم مدیریت یکپارچه مجموعه ای از سه سیستم مدیریت شامل : مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی. بطور طبیعی مرکز توجه هر یک از این سیستم ها با دیگری تفاوت دارد. به عنوان مثال، سیستم مدیریت کیفیت بر نیازهای ارباب رجوع تأکید دارد، سیستم مدیریت محیط زیست مسائل و مشکلات جامعه را بیان مي‌کند و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی توجه خود را بر حفظ ایمنی سرمایه‌ها و بهداشت شغلی نیروی انسانی در سازمان قرار مي‌دهد.

ISO 14001:2004 (سیستم مدیریت محیط زیست) چیست؟

سیستمی است برای اجرای برنامه های زیست محیطی در یک سازمان که به سازمان اجازه می دهد که تاثیرات زیست محیطی منفی فعالیت ها محصولات و خدماتش را کاهش داده کنترل و تجزیه و تحلیل نماید.

فواید برقراری سیستم مدیریت زیست‌محیطی:

 • بهبود روش های مدیریت، به ویژه مدیریت محیط زیست
 • کاهش مصرف منابع طبیعی و مواد اولیه ( انرژی، آب و ... )
 • کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت
 • بهبود کیفیت محیط زیست طبیعی و انسانی و دستیابی به توسعه پایدار
 • افزایش رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی
 • کاهش شکایات
 • حذف دوباره کاریها
 • ارتقاء بهره وری به دلیل استفاده از منابع انسانی، طبیعی، اقتصادی و بازدهی خدمات
 • بهبود ایمنی و بهداشت  

ISO 9001 (سیستم مدیریت کیفیت) چیست؟

سیستمی است که با در نظر گرفتن کیفیت محصول و خدمات، عملکرد سازمان را جهت دهی و کنترل می کند.

مزایای استقرار سیستم مدیریت کیفیت

 • کاهش دوباره کاریها
 • بهبود فراینده
 • طراحی بهتر خدمات
 • بهبود بهره وری و کارایی
 • کاهش شکایت مشتریان(شهروندان)
 • بهبود رضایت مشتریان(شهروندان)
 • افزایش اعتماد مشتریان(شهروندان)
 • بهبود در روحیه کارکنان  

OHSAS 18001 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای) چیست؟

سیستمی برای حذف ویا به حداقل رساندن وکنترل خطرات می باشد.

دلایل استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

 • توجه به افراد به عنوان مهمترین دارایی و سرمایه
 • محافظت از منابع انسانی و فیزیکی ، مهمترین وسیله کاهش هزینه هاست
 • ارتقاء آگاهی افراد نسبت به اینکه ریسک می تواند وبایستی مدیریت شود

اهدف از برقراری سیستم مدیریت یکپارچه IMS در منطقه چیست؟

تصمیم استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS به منظور بهبود خدمات شهرداری، افزایش سطح رضایتمندی شهروندان و توجه به ایمنی، بهداشت و محیط زیست، افزایش سطح آگاهی کارکنان و توجه به فرهنگ مشتری مداری در این منطقه اتخاذ گشته است.با راه اندازی این سیستم در مدیریت شهری پس از شناسایی نقاط بهبود با ایجاد تغییر در شکل و ماهیت فرایند تمامی امور مربوط به شکلی سریعتر، صحیح تر و کم هزینه تر به انجام می رسد.راه اندازی این سیستم علاوه بر بهبود فرایند ها، با ساماندهی و نظم بخشیدن در سیستم اداری موجب رفاه حال ارباب رجوع و کارکنان منطقه خواهد بود.

چه اقداماتی در راستای استقرار این سیستم در شهرداری منطقه ۲۲ صورت پذیرفته است؟

در حال حاضر این منطقه اقدامات اولیه جهت استقرار سیستم مدیریت یکپارچه را شروع نموده از جمله این اقدامات آموزش های تخصصی پرسنل ، تعیین مشاور و ... است

تاثیرات برقراری این سیستم در منطقه چه می باشد؟

۱- توجه به حفاظت محیطزیست و جلوگیری از تخریب آن از طریق هدایت تمامی فرایندهای منطقه در این زمینه

۲- حفظ و ارتقاء ایمنی و بهداشت حرفه ای در هنگام فعالیت

۳- جلب رضایت شهروندان با ارائه کیفیت بالای خدمات در زمان تحویل مناسب‌تر.

۴-جلب رضایت کلیه ذینفعان( شهروندان و....) از طریق بهبود مستمر فرایندها.

مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان چیست و شهرداری منطقه در خصوص رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان چه اقداماتی انجام داده است ؟

این مبحث از مقررات ملی ساختمان ضوابط طرح ، محاسبه و اجرای عایق كاری حرارتی و سیستم‌های تاسیساتی گرمایی ، سرمایی ، تهویه مطبوع ، تامین آب گرم مصرفی و روشنایی الكتریكی در ساختمانها را تعیین می‌كند وشامل در روش الف(كاركردی) و روش ( تجویزی) است .

در روش الف : ضریب انتقال حرارت طرح ساختمان محاسبه گردیده ، با ضریب انتقال حرارت مرجع مربوط به طراحی مورد نظر مقایسه می‌شود .

در روش ب : راه حل‌های فنی مختلف برای تعیین طراحی قسمت‌های مختلف تشكیل دهنده پوسته خارجی ساختمان ارائه می‌گردد.

شهرداری منطقه ۲۲ به منظور نظارت هرچه كارآمدتر بر روند اجرای مبحث ۱۹ در این منطقه ، صدور پروانه ساختمانی در مورد ساختمان‌های مشمول این ضابطه را منوط به آگاهی دست اندر كاران ساخت و مالكین اعم از خصوصی یا تعاونی ، طراحان و ناظرین ، از مفاد مبحث ۱۹ ، روشهای اجرا و مزایای آن ، ارایه برنامه زمانبندی اجرایی پروژه با اهداف نظارت بر روند اجرا و سایر موارد مرتبط نموده است .

انرژی‌های تجدیدپذیر كدامند؟ شهرداری منطقه ۲۲ در زمینه استفاده از این انرژی ها چه اقداماتی انجام داده؟

منابع انرژی تجدید پذیر ، انواع مختلف انرژی همچون انرژی باد ، برق آبی ، فتو ولتایی (خورشیدی) زمین‌گرمایی ، جذر و مد دریا و گرمایش زیست توده (بیوماس) را در بر می‌گیرد.

در هر منطقه می‌توان از تعدادی از منابع یاد شده كه متناسب با شرایط اقلیمی و آب و هوایی آن منطقه باشد بهره گرفت عامل مهم دیگری كه در بكارگیری منابع فوق باید در نظر گرفته شود ، مقرون به صرفه بودن كاربرد آنها در منطقه است. بنابراین با در نظرگرفتن مسائل فوق‌الذكر از میان منابع یاد شده به لحاظ اقلیمی تنها میتوان از انرژی باد گرمایش خورشیدی ، فتوولتایی و زیست توده در این منطقه بهره گرفت كه در این خصوص در قالب طرح مطالعاتی با مشاوره مركز تحقیقات و مطالعات زیست‌محیطی دانشگاه آزاد اسلامی اقداماتی در دست مطالعه می‌باشد.

توسعه پایدار چیست و به چه دلیل منطقه ۲۲ را به عنوان بستری علمی برای توسعه پایدار شهری می‌شناسند؟

توسعه پایدار به توسعه‌ای اطلاق میگردد كه نیازهای زمان حال را بدون آنكه توانایی نسل‌های آینده را در تامین نیازمندیشان به مخاطره اندازد فراهم میكند.

شهرداری منطقه ۲۲سعی داشته است با اعاده مفاهیم از دست رفته شهرسازی به چرخه حیات ، تمام تلاش و توان خود را صرف ایجاد بسترهای علمی برای توسعه پایدار شهری منطقه نماید . انجام مطالعات در زمینه‌های مدیریت آبخیزداری ، پیش‌بینی تامین آب منطقه جهت شرب آبیاری فضای سبز و دریاچه ، شیوه‌های دفع فاضلاب و زباله ، طرحهای متعدد زیست محیطی به منظور مقابله با آلاینده‌های محیطی مانند آلودگی صوتی و هوا ، آمایش سرزمین ، شیوه‌های بازیافت مواد زائد جامد، بهداشت محیط ، حمل ونقل ، ساماندهی تاسیسات شهری و ... همه از مواردی است كه از طریق همكاری با نهادهای علمی ، تحقیقاتی و آموزشی در دست اقدام می‌باشد .

آلودگی هوا چیست ؟ منطقه ۲۲ چه اقداماتی را در راستای كاهش آلودگی هوا انجام داده است ؟

آلودگی هوا عبارتست از وجود تركیبات گازی ، مایع ، جامد و یا مخلوطی از آنها در هوا ، كه بسته به منشاء تولید ، ماهیت ، غلظت و مدت زمان حضور در اتمسفر ، بطور مستقیم یا غیر مستقیم ، سلامتی انسان را به خطر انداخته، به جانوران و گیاهان آسیب رسانده ، اجسام ، ساختمانها و دارائیهارا تخریب كرده و بطور كلی رفاه و آسایش عمومی و تعادل طبیعی محیط‌زیست و اتمسفر را مختل سازد .

ازجمله اقدامات صورت گرفته در این راستا توسط شهرداری منطقه ۲۲ عبارتند از:

۱- توسعه جنگل كاری توسط اداره فضای سبز در سال ۸۳ به میزان ۸۵۵۴۵۴ مترمربع

۲- توسعه پاركسازی توسط اداره فضای سبز در سال ۸۳ به میزان ۱۱۴۸۰۰ مترمربع

۳- توسعه پاركسازی با هماهنگی سازمان پاركها و فضای سبز در سال ۸۳ به میزان ۱۹۹۹۰۰ مترمربع

۴ - توسعه جنگلكاری با هماهنگی سازمان پاركها و فضای سبز در سال ۸۳ ۱۱۷۰۰۰۰۰ مترمربع

۵ - افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی - اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی

۶- جایگزین كردن خودروهای منطقه

۷- معاینه فنی و تنظیم موتور و تعمیر كلیه خودروها

۸- جایگزینی خودروهای نو با فن آوری سازگار با محیط و حذف خودروهای فرسوده

آیا میدانید در راستای ارتقاء سطح فرهنگ زیست محیطی در شهرداری منطقه ۲۲ چه اقداماتی صورت گرفته است ؟

در راستای ارتقاء سطح فرهنگ زیست محیطی كلاس‌های آموزشی به شرح ذیل برگزار گردیده است :

 • برگزاری دوره های آموزشی عمومی محیط زیست به کلیه پرسنل و پیمانکاران شهرداری منطقه
 • برگزاری دوره های آموزش الزامات استاندارد زیست محیطی ایزو 14001
 • برگزاری کارگاه آموزش ممیزی داخلی استاندارد زیست محیطی ایزو 14001 بمدت سه روز
 • ارائه آموزش‌های لازم به پرسنل در زمینه رعایت مسائل ایمنی و نحوه واكنش در زمان وقوع حوادث و برگزاری تمرین‌ها و مانورهای آموزشی جهت حفظ آمادگی پرسنل
 • برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه بهداشت محیط كار و دستورالعمل‌های بهداشتی به پرسنل خدماتی
 • ارائه آموزش‌های لازم در زمینه صرفه‌جوئی در مصرف انرژی به پرسنل و مدیران منطقه
 • ارائه آموزش‌های لازم به پرسنل سازمان در زمینه كاهش تولید زائدات و دفع بهداشتی زباله
 • آموزش كمك‌های اولیه به پرسنل خدماتی و مسئولین ساختمان منطقه
 • تهیه و توزیع اطلاعیه‌های بهداشتی به كلیه واحدها به منظور افزایش آگاهی بهداشتی
 • آموزش بانوان راجع به بیماریهای شایع زنان
 • برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مواد زائد و جامد
 • برگزاری مسابقه زیست محیطی در بین پرسنل منطقه
 • تهیه و توزیع کتابهای آموزش عمومی محیط زیست و الزامات استاندارد زیست محیطی ایزو 14001 به کلیه پرسنل و پیمانکاران منطقه
 • برگزاری مسابقه ملی نقاشی، مشاركت در تور ملی دوچرخه‌سواری و مشاركت در برگزاری مراسم روز هوای پاك، برگزاری
 • امضاء تفاهم‌نامه بین سازمان حفاظت محیط‌زیست و منطقه ۲۲ شهرداری
 • شركت و حضور موثر در تصمیم‌سازی‌های شورای سیاستگذاری هوای پاك كشور
 • همكاری نزدیك با ستاد محیط‌زیست و انرژی شهر تهران
 • تهیه و اخذ بروشور، كتب، پمفلت و ... مرتبط با مسائل انرژی و محیط‌زیست و توزیع آنها
 • پیگیری احداث ساختمان نمونه اقلیمی و نمایشگاه دائمی انرژی با همكاری سازمان بهینه‌سازی
 • هماهنگی جهت معرفی منطقه۲۲ در ۱۵ پایتخت اروپایی و ایجاد زمینه تبادل نظر
 • اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی از طریق: بیلبورد، بروشور، پلاكارد و ...
 • ارتباط با طرف‌های ذینفع از طریق: تلفن ۱۳۷، ملاقات‌های عمومی، تلفن‌های روابط عمومی، سایت،...
 • اطلاع‌رسانی عمومی از طریق: جراید، رسانه‌های عمومی، ...
 • همكاری جهت برگزاری مراسم، مسابقات، همایش‌ها و ...

آیا می‌دانید اقدامات صورت گرفته در راستای كاهش آلودگی بصری و بهبود منظر شهری در شهرداری منطقه ۲۲ چیست ؟

۱-آسفالت اساسی معابر

۲- نهرسازی

۳-ساخت و تعویض دریچه

۴-لكه گیری

۵-مرمت حفاری

۶-مشاركت در ایجاد مسیر كوهنوردی لتمال كن

۷-ساخت پارك و آبنما

۸- پاكسازی دیوارها ومعابر

۹- آذین بندی و...