08/25/2016 - پنجشنبه 4 شهريور 1395
Untitled Document
اداره فضای سبز:
آمار توسعه فضای سبز نواحی و عرصه های جنگلی

ردیف

ناحیه

مساحت کل عملیات انجام شده ( مترمربع )

۱

یک

۵۲۱۲۶

۲

دو

۱۸۴۶۶

۳

سه

۱۹۱۱۳۵۹

۴

چهار

۱۴۰۸۸۲

۵

فرا ناحیه ای

۶۰۰۴۰۳

جمع کل ( مترمربع )

۲۷۲۳۲۳۶

 

 

اقدامات شاخص اداره زیباسازی در سال ۸۹

ردیف

موضوع

مقدارتقریبی

موقعیت

۱

رنگ آمیزی و ترمیم و نگهداری عناصر ومبلمان شهری   ( جداول ، مبلمان شهری و... )

۱۰۰.۰۰۰ مترمربع

بلواردهكده ، شهرك امید دژبان ، آزادشهر ، كوهك ، هوانیروز  و پلهای انهار ، لوازم ورزشی و باكسهای مخابراتی و میدان دهكده ، شهرك لاله،  مدارس سطح ناحیه ۱و......

۲

شستشو وپاكسازی جداره های شهری ، پاكسازی برچسب ها وتبلیغات و..

۲۰۰.۰۰۰مترمربع

سروستانها ، قائم ها ، آزادشهر ، پیكانشهر ، دهكده ، شهرك چشمه ، بلوار كوهك ، خیابان های یاس ، بنفشه ، پارك كیانا ، خیابان شهید اردستانی ، خیابان  همدان ، تهران و.....

۳

اكران ونگهداری تبلیغات فرهنگی و محیطی  ( بنر فرم ها و پرتابلها ، بیلبوردها ، پنل شیشه ای و پرچم های اهتزازی به مناسبت های مختلف بصورت مستمر

۵۰.۰۰۰مترمربع

سطح منطقه ( ۸۶ پرتابل ، ۳۰۸ اویز ، ۲۸۶ میله پرچم اهتزازی و ۱۴ بیلبورد ثابت و..)

۴

حذف آلودگی های بصری ( تابلوی غیرمجاز ، پلاكارد غیرمجاز ، سایبان فرسوده ، بالكن ها و...)

۶۰۰ مورد

تجاریهای امیركبیر ، آزادشهر ، شهرك چشمه ، بلوار كاج ، هوانیروز ، مجتمع آتی ساز

۵

ارزیابی ارتباطات وتعامل با سازمان ( جلسات مستمر با واحد حجم وآثارهنری در خصوص نحوه تصویب طرح ، پیگیری واقدام دستورالعمل ها و مكاتبات سازمان در مدت زمان مقررو.. )

-

مبادی ورودی ، آثارهنری سطح منطقه  ، حجم امیركبیر ، طرح انتزاعی ماه وستاره  ، طرح پرتاب كننده دیسك ، تندیس شهید همت ، اجرای طرح های نقاشی دیواری تایید شده توسط سازمان و همچنین بازدید معاونت محترم امور مناطق  و ناظرین سازمان زیباسازی

۶

توزیع بروشور ، برگزاری دوره آموزشی  جهت شورایاران  ، برگزاری و آموزش دانش آموزان  با شرح وظایف اداره زیباسازی و... ) بصورت مستمر

-

نواحی چهارگانه  ومراكز جمعیتی منطقه ، سوله الزهرا خیابان شهید اردستانی

اقدامات شاخص اداره مسیلها و قنوات در سال ۸۹:
۱- حفر کانال میدان دانش حدود ۸۵ متر
۲- لایروبی کانال زیرگذر دهکده حدود ۳۸۰ متر
۳- لایروبی و پاکسازی کانال پارک رشد حدود ۳۶۵ متر
۴- لایروبی کانال زه کش فاز غربی حدود ۱۰۰۰ متر
۵- حفر چاه جذبی ۲۴ حلقه

 

اقدامات شاخص اداره بازیافت در سال ۸۹:
۱- ساخت ایستگاه و سوله بازیافت در وردآورد جهت رعایت استانداردهای موجود در جهت بعد مسافت از نقاط متمركز پر جمعیت و حفظ بهداشت شهروندان و محیط زیست شهری
۲ - ساخت و راه اندازی كارگاه آموزش در سایت جدید بازیافت جهت ارتقاء سرانه فضاهای آموزش شهروندی و برگزاری جشنها و نشت ها و دوره های آموزش بازیافت
۳ - بهره برداری از دستگاه كمپوستر( تولید كننده كود طبیعی از زباله تر)شهرك شهید خرازی و كاهش چشمگیر دفع زباله به مخازن مكانیزه خدمات شهری در شهرك مذكور
۴ - بهره برداری اولیه از ایستگاه میانی بازیافت در محور كوهك