New Page 5


New Page 1 New Page 1


قاسم مولایی، شهردار منطقه ۲۲ معرفی بشتر ...

شهرداری منطقه ۲۲، بعنوان قطب تفریحی گردشگری تهران با تامین زیر ساختهای ویژه گردشگری با کاربری منطقه ای، فرا منطقه ای و حتی ملی همپای دیگر مناطق پایتخت بوده و سعی در تامین همزمان سرانه ها و  زیرساختهای مورد نیاز شهروندان بمنظور جلب رضایت آنها داشته است.  ادامه>>
مجله یا بولتن خبری روزانه بخش جد

 مجله یا بولتن خبری روزانه بخش جدیدی است که به همت و همکاری واحد روابط عمومی ایجاد گردیده است، شما می توانید با ورود به این بخش و دانلود فایل های Pdf موجود در این صفحه از تمامی اخبار و گزارش های تصویری روز که در مورد منطقه ۲۲ در خبرگزاری ها، روزنامه ها و وب سایت ها درج می گردد آگاه گردید.

اطلاعات این بخش همه روزه به روز رسانی می گردد و آرشیو آن تا جائیکه فضای ساب پورتال به ما اجازه بدهد در دسترس شما خواهد بود.

 مجله خبری ۳۰/۰۱/۹۳ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
 مجله خبری ۲۷/۰۱/۹۳ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
 مجله خبری ۲۶/۰۱/۹۳ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
 مجله خبری ۲۵/۰۱/۹۳ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
 مجله خبری ۲۴/۰۱/۹۳ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
 مجله خبری ۲۳/۰۱/۹۳ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
 مجله خبری ۲۰/۰۱/۹۳ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
 مجله خبری ۱۹/۰۱/۹۳ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
 مجله خبری ۱۸/۰۱/۹۳ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
 مجله خبری ۱۷/۰۱/۹۳ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۹۳/۱/۱۶ بخش دوم برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۹۳/۱/۱۶ بخش اول برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
 مجله خبری ۹۲/۱۲/۲۸ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۹۲/۱۲/۲۷ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۹۲/۱۲/۲۶ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۹۲/۱۲/۲۵ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
 مجله خبری ۹۲/۱۲/۲۴ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۹۲/۱۲/۲۱ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
 مجله خبری ۹۲/۱۲/۲۰ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۹۲/۱۲/۱۹  برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۹۲/۱۲/۱۸ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۹۲/۱۲/۱۴ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۹۲/۱۲/۱۳ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۹۲/۱۲/۱۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۹۲/۱۲/۱۱ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۹۲/۱۲/۱۰ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
 مجله خبری ۹۲/۱۲/۷ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۹۲/۱۲/۶ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
 مجله خبری ۹۲/۱۲/۵ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
 مجله خبری ۹۲/۱۲/۴ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
 مجله خبری ۹۲/۱۲/۳ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۳۰/۱۱/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۹/۱۱/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۸/۱۱/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۷/۱۱/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۶/۱۱/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۳/۱۱/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۱/۱۱/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۰/۱۱/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۹/۱۱/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۶/۱۱/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۵/۱۱/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۴/۱۱/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۳/۱۱/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۲/۱۱/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۹/۱۱/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۸/۱۱/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۷/۱۱/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۶/۱۱/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۵/۱۱/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۲/۱۱/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۱/۱۱/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۸/۱۰/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۵/۱۰/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۴/۱۰/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۳/۱۰/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۲/۱۰/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۱/۱۰/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۸/۱۰/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۷/۱۰/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۶/۱۰/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۵/۱۰/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۴/۱۰/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۱/۱۰/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۹/۱۰/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۸/۱۰/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۷/۱۰/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۴/۱۰/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۳/۱۰/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۱/۱۰/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۳۰/۰۹/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۷/۰۹/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۶/۰۹/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۴/۰۹/۹۲
و
۲۵/۰۹/۹۲
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۳/۰۹/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۰/۰۹/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۹/۰۹/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۸/۰۹/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۷/۰۹/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۶/۰۹/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۳/۰۹/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۲/۰۹/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۱/۰۹/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۰/۰۹/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۹/۰۹/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۶/۰۹/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۵/۰۹/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۴/۰۹/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۳/۰۹/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۲/۰۹/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۹/۰۸/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۸/۰۸/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۷/۰۸/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۶/۰۸/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۵/۰۸/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۱/۰۸/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۰/۰۸/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۹/۰۸/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۸/۰۸/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۵/۰۸/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۴/۰۸/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۳/۰۸/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۲/۰۸/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۱/۰۸/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۸/۰۸/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۷/۰۸/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۶/۰۸/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۵/۰۸/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۴/۰۸/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۱/۰۸/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۳۰/۰۷/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۹/۰۷/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۸/۰۷/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۷/۰۷/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۳/۰۷/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۲/۰۷/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۱/۰۷/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۰/۰۷/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۷/۰۷/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۶/۰۷/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۵/۰۷/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۴/۰۷/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۳/۰۷/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۰/۰۷/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۹/۰۷/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۸/۰۷/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۷/۰۷/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۶/۰۷/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲/۰۷/۹۲ بخش اول      بخش دوم
مجله خبری ۱/۰۷/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۳۱/۰۶/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۳۰/۰۶/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۷/۰۶/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۶/۰۶/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۵/۰۶/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۴/۰۶/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۳/۰۶/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۲۰/۰۶/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۹/۰۶/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۸/۰۶/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۷/۰۶/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۶/۰۶/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۳/۰۶/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۲/۰۶/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۱۰/۰۶/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۹/۰۶/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۶/۰۶/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۴/۰۶/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۳/۰۶/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید
مجله خبری ۰۲/۰۶/۹۲ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید


1392/9/30      آگهی تملک

1392/9/25      آگهی تملک

1392/9/4      آگهی تملک

Page 1 of 4First   Previous   [1]  2  3  4  Next   Last   

Page 1 of 14First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
ضمن عرض پوزش؛ در حال حاضر شهرداری منطقه 22 استخدام و دعوت به همکاری ندارد. علی ایحال علاقمندانی که مایل هستند فرم درخواست همکاری را پر نموده و در لیست انتظار قرار گیرند می توانند فایل زیر را دانلود نموده و به آدرس پستی Info@region22.tehran.ir ارسال نمایند و در موضوع نامه خود درخواست همکاری را درج نمایند.
بدیهی است ارسال این درخواست به منزله ایجاد حقی در خصوص استخدام و دعوت به همکاری ایجاد نخواهد کرد

New Page 2
 

New Page 2