وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

روش های تماس با ما

عنوان

شماره تماس شماره فکس

تلفن گویا

96022000 96090492

تلفنخانه

96022001 96090492

دفتر شهردار منطقه

96022003-7 96090492

حراست

96022100 44729629

بازرسی

96022110 96090494

سامانه 137

96022119 96090496

سامانه 1888

96022345 96090497

گزینش

96022120

روابط عمومی

96022140 96090489

اداره حقوقی

96022150 96090499

اداره املاک و مستغلات

96022115 96090491

اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

96022170 96090490

معاونت شهرسازی و معماری

96022050 96090476

معاونت منابع انسانی

96022200 96090474

معاونت مالی و اقتصاد شهری

96022300 96090467

واحد تدارکات

96022303 96090470

اداره درآمد

نوسازی: 96022034
کسب و پیشه: 96055044
درآمدهای عمومی: 96022041
96090473

اداره حسابداری

96022350 96090469

ذی حساب

96022320 96090471

حقوق و دستمزد

96022340 96090472

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

96022400 96090466

معاونت اجتماعی و فرهنگی

96022500 96090477

معاونت حمل و نقل و ترافیک

96022600 96090482

معاونت فنی و عمرانی

96022250

معاونت امورشهری و محیط زیست

96022650

ناحیه 1

96022451 96090484

ناحیه 2

96022452 96090486

ناحیه 3

96022453

ناحیه 4

96022454 96090488