وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

08/19/2017 - شنبه 28 مرداد 1396

روش های تماس با ما

عنوان شماره تماس شماره فکس
تلفن گویا 96022000 96090492
تلفنخانه 96022001 96090492
دفتر شهردار منطقه 96022003-7 96090492
حراست 96022100 44729629
بازرسی 96022110 96090494
سامانه 137 96022119 96090496
سامانه 1888 96022345 96090497
گزینش 96022120
روابط عمومی 96022140 96090489
اداره حقوقی 96022150 96090499
اداره املاک و مستغلات 96022115 96090491
اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی 96022170 96090490
معاونت شهرسازی و معماری 96022050 96090476
معاونت منابع انسانی 96022200 96090474
معاونت مالی و اقتصاد شهری 96022300 96090467
واحد تدارکات 96022303 96090470
اداره درآمد 96022040 96090473
اداره حسابداری 96022350 96090469
ذی حساب 96022320 96090471
حقوق و دستمزد 96022340 96090472
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری 96022400 96090466
معاونت اجتماعی و فرهنگی 96022500 96090477
معاونت حمل و نقل و ترافیک 96022600 96090482
معاونت فنی و عمرانی 96022250
معاونت امورشهری و محیط زیست 96022650
ناحیه 1 96022451 96090484
ناحیه 2 96022452 96090486
ناحیه 3 96022453
ناحیه 4 96022454 96090488