08/29/2016 - دوشنبه 8 شهريور 1395
New Page 3


 

با توجه به تغییر کلیه شماره های منطقه 22 شهرداری تهران
لطفا تا زمانی که لیست کلیه شماره های بخش های مهم منطقه از طریق همین صفحه اطلاع رسانی شود با شماره
96022000
تلفن گویای منطقه و راهنمای شهروندان تماس حاصل نمایید.