وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

12/06/2019 - جمعه 15 آذر 1398

Enter Title

فصل اول : راهنمای گردش اداری اراضی با عرصه كمتر از ۱۰۰۰ متر مربع

(پروانه ساختمانی ـ گواهی ساختمان)


 

قسمت سوم : گردش اداری از صدور پروانه تا گواهی ساختمان.

۹ - نظارت فنی

۹-۱) : کنترل برو کف املک در حال احداث
۹-۲) : مدارک و اقدامات لازم درخصوص صدور گواهی

 عملکرد این قسمت در حقیقت رسیدگی بنای موجود ملک با توجه به گزارش بازدید و اظهار نظر طرح تفصیلی و بروکف می باشد به نحوی که پس از بررسی سوابق ، موارد خلاف به کمیسیون های داخلی ، شورای معماری و یا کمسیون ماده صد ارجاع می گردد و در صورت مشخص شدن نحوه عمل جهت تعیین عوارض متعلقه به قسمت محاسبات ارسال می گردد . بدیهی است پس از پرداخت عوارض متعلقه نسبت به تنظیم پیش نویس گواهی ، تایید مسئولین منطقه و نهایتاً صدور گواهی اقدام خواهد شد .

۹-۱) : کنترل برو کف املک در حال احداث   

با توجه به اینکه عمده معابر این منطقه شکل نگرفته و یا در حال شکل گیری است،‌ لذا جهت جلوگیری از بروز هر گونه مشکلات آتی اعم از مغایرت طرحهای پیشنهادی معابر با طرح تفصیلی و جلوگیری از تجاوز املک به معابر و نیز ناهمواری و عدم پیوستگی سطح پیاده روها، بروکف ملک قبل از بتن ریزی پی و از سوی کارشناس قسمت طرح تفصیلی و بروکف کنترل و درصورت صحت، عملیات ساختمانی از سوی ذینفع پیگیری و درغیراینصورت بمنظور اصلاح نسبت به جلوگیری از عملیات ساختمانی اقدام می گردد .

۹-۲) : مدارک و اقدامات لازم درخصوص صدور گواهی  

۱) : در صورت وجود تخلف قابل توجه که منتهی به ارسال آن به کمیسیون ماده صد گردد تا صدور رای مقتضی و ارجاع پرونده از کمیسیون مربوطه هیچگونه اقدامی از جانب شهرداری میسر نمی باشد .
۲) : به هنگام تنظیم پیش نویس گواهی عدم خلاف و یا صدور برگ بلامانع ادامه عملیات ، ارائه گزارش‌مرحله‌ی‌مهندس ناظرمربوطه و در صورت نیاز ، پاسخ استعلام از طریق حوزه معاونت
حمل ونقل و ترافیک منطقه الزامی است . ضمناً در صورت بدهکاری ملک ارائه تاییدیه اداره درآمد منطقه الزامیست . صدور پایانکار منوط به تسویه حساب کامل می باشد .
۳) : در زمان تهیه پیش نویس گواهی پایانکار ، پاسخ استعلام معاونت امور شهری و فضای سبز منطقه در خصوص محوطه سازی و فضای سبز و جمع آوری خک و نخاله و نیز ارائه عکس از نماهای اصلی الزامیست .
۴) : مهندس ناظر موظف است در مراحل ۱- گودبرداری ۲- قالب بندی وآرماتوربندی وقبل‌از بتن‌ریزی ۳- پس از اجرای اسکت ۴- قبل از اجرای سقف طبقات ۵- مرحله سفت کاری ۶- مرحله نازک کاری و نماسازی ۷- اتمام عملیات ساختمانی گزارش مرحله ای ارائه دهند و درصورت عدم ارائه گزارش‌های فوق از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری بعمل خواهد آمد .
۵) : در صورت هرگونه مغایرت با ضوابط شهرسازی و معماری فقط متراژ و مفاد پروانه ملک عمل است .
۶) : رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان در حین اجرای سازه الزامیست .
۷) : رعایت ضوابط کلی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ( ایزولاسیون حرارتی خصوصاً در هنگام اجرای سفت‌کاری ساختمان الزامیست )
۸) : شبکه لوله های آب شرب و خام به طور مجزا اجرا شود .
۹) : صدور پایانکار در آزادشهر منوط به تائیدیه معاونت فنی و عمرانی درخصوص آماده‌سازی معابر می‌باشد .
۱۰) : صدور پایانکار جهت املک واقع در شهرک راه‌آهن منوط به تنظیم اقرارنامه توسط مالک درخصوص ارائه خدمات پروژه شهرک می‌باشد .
۱۱) : اصلاح و تعبیه دسترسی‌های مناسب جهت معلولین و اجتناب از اختلاف سطح‌های ترانشه‌ای و بریده در معابر مجاور به ساختمان و محوطه در نظر گرفته شود .
۱۲) : کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی از قبیل سیستم‌های برق ، کانال کولر ، دودکش‌‌ها ، آنتن ها و … در داخل ساختمان یا بام ساختمان تعبیه شده تا از تخریب نمای ظاهری جلوگیری شود .
۱۳) : نصب صندوق پستی درجلوی درب ورودی به طوریکه برجستگی بر روی نما ایجاد ننماید ، الزامیست .
۱۴) : به‌منظور جلوگیری از کثیف‌شدن نما در طبقه همکف از مصالح قابل شستشو استفاده شود . همچنین نصب سنگ قرنیز (ازاره) توصیه می‌گردد .
۱۵) : به منظور جلوگیری از کثیف‌شدن نما در اتصال با قرنیزها و آبچکان‌ها از ورق گالوانیزه رنگ شده استفاده شود .
۱۶) : نماسازی در وجوه جانبی ضمن رعایت هماهنگی با دیگر سطوح نمای ساختمان‌ها الزامی است .
۱۷) : ایجاد هماهنگی کلی در پیش‌آمدگی دست انداز بام و خط لبه بام و باران گیر الزامی است.
۱۸) : رعایت اقدامات ایمنی در ایستائی مصالح نما و محوطه اطراف ضرورت دارد . ( نصب رول‌پلک بر روی سنگ‌های نماالزامیست)
۱۹) : مصالح نمای استفاده شده در مجموعه واحدهای مسکونی واقع در یک بلوک شهری باید از هماهنگی و یکنواختی خاص تبعیت نموده تا یکپارچگی فرم و رنگ در مصالح بکار گرفته شده، ایجاد تضاد ننماید .
۲۰) : در صورت نصب کولرهای گازی و آبی در بالکن وجود دیوار کاذب (به صورت مشبک) و یا استفاده از وسایل مشابه (غیر قابل ‌رویت ‌کردن ‌کولرها) ضرورت دارد .
۲۱) : هرگونه پایه روشنایی در مقابل محل مسکونی یا تجاری غیرمجاز است مگر با هماهنگی شهرداری .
۲۲) : کنتور آب باید به صورت مجزا جهت هر واحد نصب گردد.
۲۳) : نصب هرگونه مانع فیزیکی از قبیل باغچه ، پله و... در پیاده رو معابر مجاز نمی باشد.