وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

12/06/2019 - جمعه 15 آذر 1398

Enter Title

 بازگشت به صفحه قسمت راهنمای گردش اداری اراضی کمتر از ۱۰۰۰ متر

فصل اول : راهنمای گردش اداری اراضی با عرصه كمتر از ۱۰۰۰ متر مربع
(پروانه ساختمانی ـ گواهی ساختمان)

 قسمت اول : گردش اداری از تشکیل پرونده تا دستور نقشه

۱- تشکیل پرونده
۲- بازدید
۳- طرح ‌تفصیلی و بروکف
۴- دستور نقشه
۵- ضـمائم دستور نقشه اراضی
۵-۱- ‌ قطعات‌ تفکیکی واقع در (شهرک گلستان ، زیبادشت بالا و پائین ، زیبادشتک ها ، شهرک چشمه، شهرک امیرکبیر ، هوانیروز)
۵-۲- ‌قطعات‌ تفکیکی ‌غرب ‌بلوار‌کوهک‌ جنب‌ پارک‌ چیتگر موسوم‌ به ‌اراضی‌ پایگاه یکم‌ شکاری ‌(شکیب) و ‌آقایان‌ بشارت ‌و یزدانمهر
۵-۳- ‌قطعات تفکیکی واقع در شرق بلوار کوهک (موسوم به قطعات ۵۰۱ متری)
۵-۴- ‌قطعات تفکیکی شمال خیابان امیرکبیر حدفاصل بلوار کاج و ارغوان (موسوم به قطعات فرهنگیان)
۵-۵- ‌قطعات تفکیکی در آزادشهر
۵-۶- ‌ضوابط قطعات با سقف‌های شیبدار (کلیه قطعات در محدوده منطقه)
۵-۷- ‌کـلیات
۵-۸- ‌ مدارک و مواردی که میبایست در طراحی نما جهت ارائه به کمیسیون طراحی شهری و محیط زیست رعایت گردد
۵-۹- ‌دستورالعمل تهیه نقشه های محاسباتی و مدارک مورد نیاز جهت ارائه به واحد کنترل کیفی


۱- تشکیل پرونده
هدف از تشکیل پرونده، شناسایی (مالک ـ مالکین) و یا وکیل قانونی آنها و بررسی مدارک لازم ، جهت صدور مجوز می‌باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده
۱-۱ - ارائه تقاضانامه مالک یا وکیل قانونی با درج مورد درخواست

۲-۱ - در صورتیکه تقاضا از طرف شرکت یا سازمان‌ خاصی انجام پذیرد، اعزام نماینده رسمی شرکت و یا سازمان ‌مربوطه ‌با معرفی‌نامه معتبر به ‌شهرداری ضروری است
۳-۱ - ارائه یک سری فتوکپی از تمامی اوراق سند مالکیت که در مراجع ذیصلاح برابر اصل شده است
۴-۱ - ارائه اصل و رونوشت شناسنامه مالک یا مالکین
۵-۱ - اصل سند مالکیت جهت بررسی و تطبیق به قسمت تشکیل پرونده ارائه خواهد شد
۶-۱ - درصورت مراجعه وکیل قانونی مالک یا مالکین تسلیم اصل وکالتنامه و رونوشت برابر با اصل شده آن به قسمت تشکیل پرونده ضرورت دارد
۷-۱ - ارائه برگ مفاصا حساب نوسازی در زمان تشکیل پرونده
۸-۱ - درصورت فوت مالک ، گواهی انحصار وراثت ، تسویه حساب مالیات بر ارث به انضمام وکالت نامه رسمی متقاضی از کلیه ورثه ضروری است
* ضمناً در مورد ورثه صغیر، قیم نامه و اصل شناسنامه‌ها باید ارائه گردد .
۹-۱ - درصورتیکه زمین موقوفه باشد ارائه برگ اجاره نامه سازمان اوقاف ضرورت می‌یابد
۱۰-۱ - تسیلم یک برگ نقشه ۲۰۰۰/۱ هوایی که محل دقیق ملک بر روی آن منعکس و مورد تائید کارشناس رسمی دادگستری و به امضاء رسیده باشد (درصورت جابجایی احتمالی محل ملک بر روی نقشه هوایی مسئولیت متوجه مالک خواهد بود)
۱۱-۱ - محل ملک‌ بر روی نقشه ۲۰۰۰/۱ هوایی درخصوص اراضی بایر سوای تائید و امضاء مالک، الزاماً باید توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص و تائید گردد
۱۲-۱ - ارائه تعهدنامه عدم استفاده از مزایای ۶ و ۸ درخصوص اراضی بایر الزامیست
۱۳-۱ - ارائه تعهدنامه عدم جابجایی زمین توسط مالک ضروری است
۱۴-۱ - تکمیل فرم استعلام از معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه درخصوص کنترل بروکف درصورت نیاز و به تشخیص قسمت طرح تفصیلی و بروکف .
۱۵-۱ - تکمیل فرم استعلام از معاونت امور شهری و فضای سبز منطقه درخصوص محوطه سازی و فضای سبز درصورت درخواست گواهی پایانکار .

توضیح یک : در صورت وجود قسمتی از مدارک فوق در پرونده قبلی نیازی به ارائه مجدد ندارد.
توضیح دو : در صورت نیاز به استعلام از سازمان زمین شهری، اداره ثبت اسناد و یا سایر سازمانها این اقدامات توسط قسمت تشکیل پرونده انجام خواهد پذیرفت.


۲- بازدید
انجام بازدید از ملک به جهت ثبت وضعیت ملک از نظر ابعاد ملک ، عرض گذرها و در صورت وجود بنا ، تعداد طبقات و ساخت آنها ، درج تعداد پارکینگ ها و نهایتاً تنظیم گزارش از ملک توسط مأمور بازدید انجام می پذیرد که این اطلاعات در قسمتهای طرح تفصیلی و بروکف ، صدور پروانه و نظارت فنی مورد استفاده قرار می گیرد.

۳- طرح ‌تفصیلی و بروکف
الف ) طرح تفصیلی
پس از بازدید ، جهت اعلام کاربری ملک ، میزان ترکم پایه و وضعیت گذر و موارد مشابه پرونده به این قسمت ارجاع می گردد .

ب ) بروکف
عملکرد این قسمت بررسی ابعاد وضع موجود ملک نسبت به ابعاد باقیمانده و درج میزان اصلاحی ، ارائه پروفیل طولی گذر و تعیین تراز بنای احداثی با توجه به خط پروژه می‌باشد.
* توجه : پس از این مرحله در صورتیکه تقاضای مالک یا مالکین صدور پروانه ساختمانی ، تخریب و نوسازی، توسعه بنا ، تغییر نقشه و یا تمدید پروانه ساختمانی باشد ؛ سوابق به قسمت صدور پروانه ارجاع و در صورتیکه مبنای تقاضا صدور گواهی عدم خلاف، برگ بلامانع ادامه عملیات ساختمانی، پایان کار ساختمانی و یا تمدید پایانکار باشد سوابق به قسمت نظارت فنی ارسال می گردد.


۴- دستور نقشه :
عملکرد این قسمت به استناد گزارش مأمور بازدید و توجیهات قسمت طرح تفصیلی و بروکف ، صدور دستور نقشه می باشد .
نامه شماره ۴۷۴۹/۱۱۴مورخ ۲۱/۱۱/۸۶ دبیر خانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران در خصوص اراضی با عرصه کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع در سطح منطقه :

با عنایت به درخواستهای مکرر منطقه و طرح موضوع در جلسه مورخ ۳/۱۱/۸۶ کارگروه تطبیق کمیسیون ماده پنج شهر تهران مقرر گردید:
به منظور رعایت سیما ومنظر شهری تعداد طبقات مجاز در اراضی با عرصه کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع ،در حداکثر ارتفاع ۳ طبقه بر روی زیرزمین با حداکثرتراکم ۱۸۰% تدقیق گردد.
در راستای بررسی جزئیات موضوع مطروحه شورای معماری به استناد موارد فوق و جهت تشویق شهروندان محترم به نوسازی بافتهای فرسوده واتخاذ رویه یکسان ومناسب به شرح ذیل تصمیم گیری نمود :
۱- حدکثر ترکم واگذاری ۱۸۰% طبق سند مالکیت و واحدپذیری طبق جدول مصوب شورای برنامه ریزی منطقه (جدول ذیل)

حدکثر واحد مسکونی حدکثر طبقات سطح اشغال حدکثر ترکم ساختمانی مساحت قطعه تفکیکی (مترمربع)
۳ ۳ ۶۰% ۱۸۰ S < ۳۳۰
۶ ۳ ۶۰% ۱۸۰ ۳۳۰ ≤ S < ۶۰۰
۹ ۳ ۶۰% ۱۸۰ ۶۰۰ ≤ S < ۱۰۰۰

۲- صدور پروانه ساختمانی در ۳ طبقه مسکونی با سطح اشغال حدکثر (ناخالص) ۶۰ درصد مجاز می باشد.
۳- عوارض پرداخت شده (بصورت نقد و اقساط) قبل از مصوبه مورخ ۲۱/۱۱/۸۶ قابل استرداد نمی باشد.
۴- در قطعات با کاربری مختلط (تجاری ـ مسکونی ، تجاری ـ اداری) پروانه ساختمانی با رعایت ترکم ۱۸۰% در سه طبقه بر روی زیرزمین درصورت تامین پارکینگ مورد نیاز صادر می گردد .
۵- صدور پروانه ساختمانی در قطعاتی که با قطعه بندیهای مجاز منطبق بر طرح تفصیلی مصوب مغایرت دارند (تفکیک شده بدون اذن شهرداری) برای قطعات با عرصه ۱۵۰ مترمربع وبیشتر در ۳ طبقه مسکونی بر روی زیرزمین و درخصوص قطعات با عرصه ۱۰۰مترمربع تا ۱۵۰ متر مربع در ۲ طبقه بر روی زیرزمین (مشروط به دسترسی مستقیم و مناسب به گذرطرح تفصیلی) و درخصوص قطعات زیر ۱۰۰ مترمربع صرفاً درصورت تجمیع قطعات مجاور و اعاده به حالت اولیه (سند تفکیکی اولیه) صدور پروانه ساختمانی در ۳ طبقه بر روی زیرزمین میسر خواهد بود.
۶- صدور پروانه ساختمانی در قطعات جنوبی ساخته شده در صورت تامین پارکینگ موردنیاز در قسمتی از همکف و یا زیرزمین به صورت ۳ طبقه مسکونی بر روی زیرزمین منوط به تائید مهندسین ذیصلاح مربوطه بلامانع می باشد.
۷- درخصوص قطعاتی که دارای تعداد واحد مسکونی در حد مجاز یا بیش از آن در دو طبقه مسکونی می باشند صرفاً درحد واحدهای مسکونی تثبیت شده ، صدور پروانه ساختمانی میسر خواهد بود. ‌{ ۳ طبقه مسکونی بر روی زیرزمین یا دو طبقه مسکونی بر روی همکف (پارکینگ + مسکونی) مشروط به تامین کلیه پارکینگهای موردنیاز}
تبصره ۱ : ملک واحدهای مسکونی تثبیت شده پرداخت عوارض متعلقه بصورت نقد یا اقساط می باشد.
۸- محدوده هایی که در آنها اجرای سقف بصورت شیبدار الزامی بوده اجرای سقف نهائی بصورت شیبدار اساسی به قوت خود باقیست .
۹- برای درخواست های احداث دو طبقه مسکونی بر روی پیلوت ، حدکثر ارتفاع پیلوت بدون کفسازی ۶۰/۲ متر و پس از کفسازی ۴۰/۲ متر مجاز می باشد .
۱۰- بمنظور جلوگیری از تغییر عملکرد در طبقه همکف مسکونی حدکثر ارتفاع این طبقه ۳ متر بدون کفسازی مجاز می باشد .
۱۱- درخصوص املکی که قبلاً پروانه ساختمانی اخذ نموده و مشمول این مصوبه می گردند پروانه اضافه اشکوب با رعایت مقررات شهرسازی و معماری و کنترل کیفی سازه اقدام خواهد شد.
۱۲- در قطعات با عرصه ۲۵۰ متر مربع وکمتر درصورت رعایت شزایط بهداشتی و نورگیری فضاها مطابق ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری صدور پروانه ساختمانی جهت تبدیل همکف یا زیرزمین به یک واحد مسکونی یا تبدیل قسمتی از همکف وقسمتی از زیرزمین(بصورت دوبلکس با رعایت ۶۰% تراکم ناخالص شامل کاربری مفید به علاوه راه پله، راهرو و آسانسور (در قطعات با مساحت عرصه بالای ۲۰۰ متر مربع پس از اصلاحی) به یک واحد مسکونی ضمن رعایت واحد پذیری مجاز در کل طبقات بلامانع می باشد.
فرم دستور نقشه حاوی اطلاعات و دستورالعملهای منطقه جهت تهیه نقشه‌های معماری می‌باشد . نظر به اینکه کلیه مطالب مورد نظر در فرم مذکور نمی‌گنجد لذا مطالب و دستورالعملهای مذکور به پیوست دستور نقشه به مالکین ارائه می‌گردد .
توضیح یک : هنگام تهیه نقشه های معماری توسط مالک ، ارائه نقشه طرح نماهای اصلی با مقیاس ۵۰/۱ نیز ضروری بوده که پس از تایید نقشه های معماری از طریق مسئول کنترل نقشه ،سه نسخه از نقشه‌های معماری جهت تائید طرح‌نما به کمیسیون طراحی‌شهری ارسال می‌گردد .
توضیح دو : ارائه جزئیات اجرائی بهینه‌سازی در جهت صرفه‌جوئی مصرف سوخت در ساختمان در نقشه‌های معماری الزامی است در این‌خصوص دستورالعمل و جزئیات اجرائی آن بصورت بروشور تهیه شده توسط سازمان بهینه‌سازی مصرف ضمیمه دستور نقشه و به متقاضیان ارائه می‌گردد.


۵- ضـمائم دستور نقشه اراضی ( با عـرصه کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع)
مواردی که می‌بایست در طراحی نقشه های معماری رعایت گردد : (به تفکیک قطعات محدوده منطقه)

۵-۱):‌ قطعات‌ تفکیکی واقع در (شهرک گلستان ، زیبادشت بالا و پائین ، زیبادشتک ها ، شهرک چشمه، شهرک امیرکبیر ، هوانیروز)
۱- مبنای محاسبه ترکم مجاز طبق مساحت سند و قبل از رعایت اصلاحی می باشد.
۲- تعداد طبقات برای کلیه قطعات ۳ طبقه مسکونی (کلاً سه واحد مسکونی) روی زیرزمین (پارکینگ) و ترکم پایه ۱۰۰% وحداکثر تراکم ۱۸۰% می باشد.
۳- سطح اشغال کلیه قطعات ۶۰% می باشد.
۴- درخصوص قطعات تجاری مسکونی واقع در ضلع جنوب بلوار امیرکبیر پروانه ساختمانی بصورت سه طبقه روی زیرزمین(به شرط تامین پارکینگ مورد نیاز) صادر می گردد که زیرزمین جهت پارکینگ ، همکف جهت تجاری با عمق و دهنه مجاز و یک واحد مسکونی و طبقه اول ودوم بصورت یک واحد مسکونی و دسترسی طبقات مسکونی و زیرزمین از حد جنوبی می باشد.


۵-۲):‌ قطعات‌ تفکیکی ‌غرب ‌بلوار‌کوهک‌ جنب‌ پارک‌ چیتگر موسوم‌ به ‌اراضی‌ پایگاه یکم‌ شکاری ‌(شکیب) و ‌آقایان‌ بشارت ‌و یزدانمهر
۱- مبنای محاسبه ترکم مجاز طبق مساحت سند قبل از رعایت اصلاحی.
۲- تعداد طبقات برای کلیه قطعات ۳ طبقه (مسکونی) روی زیرزمین (انباری و تاسیسات وپارکینگ) با واحد پذیری مجاز و ترکم پایه ۱۰۰%وحداکثر تراکم ۱۸۰%.
۳- برای قطعات با مساحت زیر ۳۳۰ مترمربع ، صدور پروانه در سه طبقه برروی زیرزمین برای ۳ واحد مسکونی مجاز می‌باشد .
۴- برای قطعات با مساحت ۳۳۰ مترمربع و بیشتر تا ۶۰۰ مترمربع ، صدور پروانه در ۳ طبقه مسکونی برروی زیرزمین برای ۶ واحد مسکونی مجاز می باشد.
۵- برای قطعات با مساحت بالای ۶۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع ، صدور پروانه در ۳ طبقه مسکونی برروی زیرزمین برای ۹ واحد مسکونی مجاز می باشد.
۶- عرض گذرها حداقل ۱۲ متر (تعریض از محور)
۷- رقوم سیویل معادل o.oo معماری قطعات همجوار (دوقلو) بصورت یکسان و محدوده دیوار مشترک توسط کمیسیون پروفیل ها تعیین و در نقشه ها درج گردد.
۸- سقف بام در این قطعات بصورت شیبدار با شیب ۲۰% الی ۲۵% اساسی اجرا گردد.


۵-۳): قطعات تفکیکی واقع در شرق بلوار کوهک (موسوم به قطعات ۵۰۱ متری)
۱- ملک محاسبه ترکم زمین بر مبنای مساحت سند (قبل از اصلاحی) می‌باشد.
۲- کلیه معابر براساس طرح کمیسیون طراحی شهری حداقل ۱۲ متری (تعریض از محور) می‌باشد.
۳- دسترسی معابر فرعی به بلوار کوهک و مرکز محله (کاربری ویژه) مسدود می‌گردد.
۴- درخصوص قطعات با کاربری تجاری ـ مسکونی در سه طبقه برروی زیرزمین با ترکم پایه۱۰۰% وحداکثر تراکم ۱۸۰% پروانه صادر خواهد شد که همکف جهت تجاری و یک واحد مسکونی و طبقه اول و دوم حدکثر جهت دو مسکونی می باشد
۵- سطح اشغال در این قطعات ۶۰% می باشد
۶- قطعات جنوبی ملزم به رعایت ۳ متر فاصله از حد شمال می باشد .
۷- کلیه قطعات درسه طبقه مسکونی (۶ واحد مسکونی) بر روی‌ زیرزمین با حدکثر ترکم ۱۸۰% قابل احداث می‌باشند.
۸- سقف بام در این قطعات بصورت شیبدار و با شیب ۲۵% اساسی اجرا گردد.


۵-۴): قطعات تفکیکی شمال خیابان امیرکبیر حدفاصل بلوار کاج و ارغوان (موسوم به قطعات فرهنگیان)
۱- محاسبه ترکم مجاز بر مبنای مساحت سند قبل از اصلاحی.
۲- پروانه ساختمانی برای قطعات در سه طبقه مسکونی (کلاً ۳ واحد مسکونی) برروی زیرزمین صادر می شود و ترکم پایه ۱۰۰% وحداکثر تراکم ۱۸۰% می باشد.
۳- قطعات مشرف به بلوار اقاقیا سه طبقه مسکونی برروی زیرزمین با رعایت حدکثر ترکم استحقاقی و رعایت طول پیشروی حدکثر ۱۳ متر در طبقات و احداث کنسول در گذربه میزان مجاز و ۱۶ متر در زیرزمین ، عرض رمپ ۵ متر ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات پروانه ساختمانی صادر خواهد گردید.
۴- قطعات مشرف به بلوار امیرکبیر در سه طبقه مسکونی برروی زیرزمین با رعایت سایر ضوابط وکنسول در حد مجاز و عرض رمپ ۵ متر پروانه صادر خواهد گردید.
۵- عرض گذرها ۱۲ متر تعریض از محور و ...
۶- براساس بررسیهای بعمل آمده و نحوه اجرای سقف های شیبدار موجود ، مقرر گردید سقف این قطعات به صورت صاف اجرا گردد.


۵-۵): قطعات تفکیکی آزادشهر
۱- کلیه قطعات در ۳ طبقه مسکونی بر روی زیرزمین (پارکینگ) با واحدپذیری مجاز می باشد .
۲- در قطعات جنوبی شهرک آزادشهر رعایت ۳ متر فاصله از حد شمال الزامیست
۳- سقف بام بصورت شیبدار اساسی ۲۵% اجراء گردد .


۵-۶): ضوابط قطعات با سقف‌های شیبدار (کلیه قطعات در محدوده منطقه)
۱- شیب سقف ها باید حداقل ۲۵% باشد.
۲- حداقل جهت شیب می‌بایست در ۲ سمت باشد.
۳- حداقل ارتفاع خالص طبقه فوقانی در پایین ترین قسمت سطح شیبدار ۴۰/۲ متر باشد.
۴- حدکثر ارتفاع خالص سقف شیبدار نهائی از کف تمام شده طبقه فوقانی ۲۰/۵ متر باشد.
۵- کلیه سقف های شیبدار بصورت اساسی اجرا شود.
۶- انتخاب جهت شیب در کلیه قطعات آزاد می باشد. منوط به اینکه در صورت شیب به طرفین فاصله حداقل ۳ متری با مجاورین رعایت گردد (ترجیحاً شیب به طرف گذر توصیه می‌شود)
۷- طراحان مجاز می باشند که یک دهانه سازه ای (از دهانه های میانی) را جهت قرارگیری وسائل تأسیساتی بصورت مسطح پیش بینی نمایند.
۸- در زمان طراحی ساختمان محل قرارگیری وسائل تأسیساتی می بایست مشخص گردد و قرار گیری آنها در محل هایی که قابل مشاهده است مجاز نمی باشد.
۹- قابل ذکر است که به هیچ عنوان کولرها و کانال های مربوطه و وسائل دیگر نباید روی سقف های شیبدار قرار گیرد.
۱۰- جزئیات اجرائی‌استاندارد کانال های جمع آوری آب های سطحی بام می بایست ارائه گردد.
۱۱- در خصوص قطعات دارای پروانه و یا در حال ساخت (ضوابط قدیم) و در جهت ترغیب مالکین به استفاده از ضوابط جدید (به ویژه در خصوص زاویه شیب سقف ها و نیم طبقه) ، اطلاعیه‌هایی صادر تا در صورت تمایل دیدگاه نهائی آنها اخذ و پس از بررسی در کمیسیون در نقشه های مزبور انعکاس یابد.
تبصره : درصورتی که طرحهای ارائه شده دارای ارزشهای حجمی خاص و مورد تائید کمیسیون طراحی شهری ، معماری و محیط زیست باشد فارغ از ضوابط ظاهری اعم از زاویه و جهت شیبدار و غیره مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.


۵-۷) : کـلیات
۱- احداث ‌زیرزمین ‌(پارکینگ و‌تاسیسات)‌ در ‌کلیه ‌موارد ‌در ‌(۶۰%+۲m)‌ طول ‌زمین ‌مجاز ‌می‌باشد.
۲- مالک ملزم به تامین ۱۰۰% پارکینگهای مورد نیاز می باشد.
۳- اجرای ‌صحیح ‌مفاد پروانه‌های ‌صادره‌ مورد تکید بوده ‌و درصورت ‌عدول ‌از ‌مفاد ‌پروانه ‌صرفاً‌ باید ‌رفع ‌خلاف‌ صورت‌ پذیرد.
۴- آماده سازی اراضی و معابر و اجرای زیر ساختهای شهری در کلیه موارد به عهده مالکین بوده و شهرداری در این خصوص تعهدی ندارد.
۵- نقشه‌های معماری می بایست برابر مفاد دستور نقشه و ضمائم آن طراحی گردد.
۶- مهندسین معمار موظفند جزئیات اجرائی جهت رعایت مبحث ۱۹ آئین نامه مقررات ملی در ارتباط با صرفه‌جوئی در مصرف سوخت خصوصاً جزئیات عایق بندی جداره‌ها و بازشوها را در نقشه‌های معماری لحاظ نمایند.
۷- رعایت مندرجات مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان درخصوص طراحی و نظارت سیستم لوله‌کشی گاز و ایجاد دودکش‌های مناسب الزامی است.
۸- نقشه های معماری می‌بایست در قطع A۱ و با مقیاس ۱۰۰/۱ و با امضاء و مهر مهندس معمار تهیه و حداقل در شش نسخه ارائه گردد. 


۵-۸) : مدارک و مواردی که میبایست در طراحی نما جهت ارائه به کمیسیون طراحی شهری و محیط زیست رعایت گردد:
۱- نقشه معماری مصوب (نقشه معماری وضع موجود در صورت تغییر نیز ارائه گردد)
۲- عکس‌ازساختمان‌ومجاورین از کلیه نماها ‌(درصورت‌احداث)
۳- طرح نما باید با مقیاس ۵۰/۱ و حداقل در سه نسخه (کلیه نماها) تهیه گردد.
۴- درصورت شمالی بودن و یا دوبر بودن نمای دیوار مشرف به گذر نیاز است.
۵- در طرح ارائه شده جنس و رنگ کلیه مصالح می بایست مشخص گردد (رنگ کلیه پروفیل‌ها و رنگ شیشه ها نیز مشخص گردد)
۶- از شیشه رفلکس استفاده نشود.
۷- در ساختمانهای با سقف شیبدار دسترسی اساسی به بام مشخص باشد.
۸- شیب بام در ساختمان‌های شیبدار ۲۵ درصد در نظر گرفته شود.
۹- راس شیب بام بصورت شکسته در نظر گرفته شود.

۱۰- در‌ساختمانهای با‌سقف‌شیبدار محل قرارگیری کولرها در بام مشخص و در مقاطع دیده شود.
۱۱- پلان‌های ‌طبقات ‌بویژه در قسمت برگذر ترسیم گردد (فرورفتگی و پیش آمدگی در نما مشخص باشد)
۱۲- پیلوت بصورت یکسره باز و از نرده روی دیوار با ارتفاع ۸۰ سانتی متر استفاده شود و نرده دارای طراحی مناسب باشد.
۱۳- در بالکن‌ها و‌لبه‌‌ بام ‌از نرده ‌‌استفاده‌ نگردد (استفاده ‌‌از‌ نرده ‌در ‌لبه ‌دست‌انداز تا ۳۰ سانتیمتر بلامانع ‌است )
۱۴- درصورت نیاز و نامفهوم بودن بعضی از قسمتها دتایل اجرائی ارائه گردد.
۱۵- بارانگیر در ساختمانهای عادی (بدون شیب سقف) مدنظر و در مقاطع دیده شود (متناسب با همسایه و حدکثر تا ۹۰ سانتیمتر)
۱۶- ساختمانهائی که در محدوده سقف‌های شیبدار می‌باشد ولی پروانه قدیمی دارند و اجرا شده است سقف شیبدار غیر اساسی اجرا گردد
۱۷- در طرح ارائه شده تناسب پنجره و درب پیاده و سواره با کل در نظر گرفته شود.
۱۸- از طراحی نمای سطح صاف بدون شکستگی پرهیز شود بویژه در بر خیابان و گذر.
۱۹- سنگ ازاره در طراحی مدنظر قرار گیرد.
۲۰- طرح نمای ارائه شده دارای نام طراح همراه با مهر شرکت باشد.
۲۱- از رنگ‌های متضاد و نامأنوس در نما که باعث ناهماهنگی در سیمای ساختمان می‌گردد، اجتناب شود . ( رنگ‌ قرمز ، بنفش‌ و غیره)
۲۲- استفاده از عناصر غیرمتعارف نظیر مجسمه‌، کاشیکاری‌، نوشته و رنگ‌های نامتجانس در نما ( چندرنگ در نما ) اجتناب شود .
۲۳- دست انداز بالکن‌ها به گونه‌ای طراحی شود که از خارج ساختمان محوطه بالکن قابل رویت نباشد ( رعایت ارتفاع مناسب دست‌اندازها).
۲۴- استفاده از نمای تمام شیشه‌ای جهت ساختمان‌ها با کاربری مسکونی ممنوع می‌باشد .
۲۵- تعبیه بازشوها ( درب و پنجره )‌با فرم‌ها و اشکال متضاد بر روی نما ممنوع می‌باشد .
۲۶- کلیه نقشه ها دارای نام و نام خانوادگی مالک ، شماره پرونده ، پلک ثبتی و آدرس ملک باشد.
۲۷- در جهت حفظ محیط زیست رعایت مسائل بهداشتی از آردواز در سقفهای شیبدار استفاده نشود .
توضیح : نقشه های معماری ، طرح نما و عکسهای ارائه شد می بایست فاقد مغایرت باشد . ضمناً جهت تسریع ، قبل از چاپ نهائی نما توصیه می شود یک سری طرح در قطع A۳ و یا A۴ چاپ و با کمیسیون طراحی شهری هماهنگی بعمل آید .

 

۵-۹) : دستورالعمل تهیه نقشه های محاسباتی و مدارک مورد نیاز جهت ارائه به واحد کنترل کیفی
۱- رعایت دقیق آئین نامه بارگذاری (آئین نامه ۵۱۹,۲۸۰۰) و طراحی سازه (آئین نامه آبا و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان) که ملک آخرین ویرایش آئین نامه‌ها می‌باشد .
۲- انطباق کامل نقشه‌‌های محاسباتی و معماری از لحاظ کد ارتفاعی و ابعاد بازشوها و نورگیرها و فاصله محورها.
۳- نقشه‌های محاسباتی بالاتر از ۲۰۰۰ مترمربع زیربنای ناخالص ، بایستی به تائید مشاور مورد تائید سازمان نظام مهندسی کشور و دارای رتبه بندی مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ملحوظ داشتن سایر ضوابط جاری شهرداری برسد .
۴- کلیه نقشه های محاسباتی نیاز به مهندسین محاسب حائز صلاحیت و با توجه به ضوابط امور مهندسین ناظر دارد که در صورت نیاز مهندس محاسب جهت ارائه توضیحات یا اصلاح معایب احتمالی نقشه‌ها ملزم به مراجعه و همکاری با شهرداری منطقه می‌باشد .
۵- ارائه دفترچه محاسبات سازه شامل : بارگذاری ثقلی سازه ، بارگذاری زلزله مطابق ضوابط آئین نامه ۵۱۹,۲۸۰۰ ، طراحی کلیه مقاطع ( تیرها ، ستونها، بادبندها ) ، جزئیات طراحی پله‌ها ، اتصالات ، گره‌ها ، وصله‌ها ، مشخصات آرماتورگذاری مطابق سایر ضوابط مندرج در مقررات ملی ساختمان .
۶- ارائه فایل اطلاعات مدل سازی سازه شامل مدل کامپیوتری اسکلت و پی سازه و طراحی آن لازم است مدلسازی از نرم افزارهای ETABS ۲۰۰۰ یا SAP ۲۰۰۰ برای مدلسازی سازه و از SAFE ۲۰۰۰ برای فونداسیون ارائه گردد .
۷- ارائه نقشه های محاسباتی با اشل ۱۰۰/۱ که شامل مشخصات فنی مصالح مورد استفاده ، خلاصه وضعیت خک و مقاومت آن در محل سایت ، بارگذاری ثقلی ساختمان دیتل کفها و دیوارها ، دیتل اجرائی ، اجزای سازه‌ای تیرها و ستونها،بادبندها و اجزاء غیرسازه‌ای مشخصات اتصالات وصله‌ها ، گره‌ها ، خم آماتورها، ابعاد کلیه بولتها ، صفحه ستونها ، و جوش ، جزئیات اجرا و ساخت اجزاء ، مشخصات و دیتیل پی‌ها ، شامل پلان ، برش آنها ، مطابق ضوابط و مقررات ملی ساختمان الزامیست ضمناً جزئیات سازه با اشل ۲۰/۱ یا ۱۰/۱ در نقشه‌ها ترسیم گردد.
۸- ارائه فایل نقشه سازه و معماری
۹- ارائه نقشه‌ سازه نگهبان با جزئیات دقیق و کامل آن
۱۰- چک لیست زلزله و چک لیست سازه نگهبان با مهر و امضاء مهندس محاسب و مهندس ناظر
۱۱- ارائه برگه مشخصات فنی ساختمان (چک لیست شورای اسلامی شهر تهران)
۱۲- درخصوص سازه هایی که با حریم گسل برخورد دارد . طبق آئین نامه ۲۸۰۰ لازم است شرایط ویژه ساختگاه در نظر گرفته شودو با تائیدیه دستگاه مشاور این مطالعات خاص در طراحی سازه ها مدنظر قرار بگیرد.
۱۳- درخصوص سازه هایی که درخواست اضافه اشکوب دارند مدارک زیر جهت بررسی استحکام وضع موجود و توان تحمل اضافه اشکوب الزامیست:
۱۳-۱- ارائه نقشه سازه ای وضع موجود (AS BUILT) که به تائید مهندس ناظر وقت رسیده باشد.
۱۳-۲- ارائه مدلسازی وضع موجود بعلاوه بارگذاری ثقل و جانبی ناشی از طبقه مورد درخواست در نرم افزارهای ETABS ۲۰۰۰ یا SAP ۲۰۰۰ برای مدل سازه و از SAFE ۲۰۰۰ برای مدل فونداسیون.
۱۳-۳- ارائه طرح تقویب احتمالی برای نواحی که در مدلسازی دارای خلاف تشخیص داده می شوند بصورت نقشه اجرائی و دستورالعمل اجرا.