وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

12/05/2019 - پنجشنبه 14 آذر 1398

واحد امور رفاهی

الهام باقری

سمت

کارشناس مسئول امور رفاهی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناسی زبان انگلیسی

ارتباط با اداره تلفن : فکس : پست الکترونیک :