وب سایت رسمی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

12/06/2019 - جمعه 15 آذر 1398

امور اداری و کارگزینی

سید محمود مصطفوی

سمت

رئیس امور اداری و کارگزینی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (تشکیلات و روشها)

ارتباط با اداره تلفن : فکس : پست الکترونیک :