08/26/2016 - جمعه 5 شهريور 1395
New Page 1
ردیف نام مرکز شماره تلفن
۱

آتش نشانی

۱۲۵
۲

اورژانش تهران

۱۱۵
۳

واحد خدمات اضطراری شهرداری تهران

۱۳۷
۴

اورژانش شهرداری تهران

۸۸۹۴۴۲۴۲ - ۸۸۹۴۵۴۱۷
۵

مرکز فوریت های پلیسی

۱۱۰
۶

کلانتری ۱۴۱ شهرک راه آهن

۷-۴۴۷۰۲۳۲۶
۷

راهنمایی و رانندگی منطقه ۲۲

۴۴۱۷۰۸۸۸ - ۴۴۱۷۰۸۹۱
۸

شرکت برق منطقه آزادی

مرکز پاسخگویی اتفاقات برق: ۱۲۱

حوادث برق منطقه آزادی:   ۴۴۱۱۹۶۵۵

دفتر مدیریت برق منطقه آزادی: ۴۴۱۱۹۷۵۱
۹

مرکز اتفاقات شرکت آب و فاضلاب

۴۴۷۰۳۱۰۰
۱۰

مرکز اتفاقات شرکت گاز

۱۹۴
۱۱

مخابرات منطقه ۲۲  (خرابی تلفن)

۴۴۷۰۱۱۱۱ - ۴۴۷۰۱۱۱۷ - ۱۷
۱۲

سازمان امداد و نجات جمعیت هلال و احمر

۶۶۲۵۲۶۳۱ - ۶۶۲۵۲۶۳۴ و اتاق کشیک ۳۳۲۵۰۳۷۳
۱۳

ستاد مدیریت بحران شهر تهران

۴۴۲۳۹۹۵۸ - ۴۴۲۳۹۹۵۹
۱۴

ستاد مدیریت بحران منطقه ۲۲

۴۴۷۵۱۷۷۶-۷
۱۵

دفتر شهردار منطقه ۲۲

۴۴۷۳۰۰۰۲

۴۴۷۰۹۷۹۱
۱۶

دفتر روابط عمومی منطقه ۲۲

۴۴۷۱۴۳۳۳ - ۴۴۷۲۹۶۲۰
۱۷

اجرائیات شهرداری منطقه

۴۴۷۲۹۶۲۵
۱۸

دفتر خدمات عمومی منطقه ۲۲

۴۴۷۳۱۱۱۶
۱۹

خانه بهداشت منطقه ۲۲

۴۴۷۱۳۲۵۲
۲۰

واحد محیط زیست منطقه ۲۲

۴۴۷۵۷۵۰۴
۲۱

واحد اینترنت (وب سایت) منطقه ۲۲

تلفکس:  ۴۴۷۲۹۶۴۲
۲۲

واحد GIS منطقه ۲۲

۴۴۷۳۰۸۵۳